Bekendmaking gemeenteraad

De gemeenteraad heeft op 12 september 2017 de volgende agendapunten behandeld:

Agenda openbare zitting

 1. Kennisname tijdelijke verhindering gemeenteraadslid.
 2. Installatie en eedaflegging opvolger.
 3. Vaststelling nieuwe rangorde gemeenteraadsleden.
 4. Kennisname besluit gouverneur wijziging personeelsformatie politiekorps en kennisname gunstig advies wegingscommissie functie adviseur sociale zorg en communicatie klasse 1 - politie.
 5. Kennisname besluit gouverneur over de jaarrekening 2016 - politie.
 6. Kennisname besluit gouverneur over de begrotingswijzigingen 1 en 2/2017 - politie.
 7. Vacantverklaring dringende werving niveau B maatschappelijk assistent - bekrachtiging collegebeslissing 1 augustus 2017 - politie.
 8. Vacantverklaring betrekking hoofdinspecteur operationele steun - politie.
 9. Vacantverklaring betrekking hoofdinspecteur interventie - politie.
 10. Vacantverklaring betrekking functioneel beheerder - politie. Dit punt werd verdaagd.
 11. Vacantverklaring betrekking commissaris interventie - politie. Dit punt werd verdaagd.
 12. Goedkeuring lastvoorwaarden ICT - politie.
 13. Goedkeuring rooilijn in verkaveling Spekstraat - landmeter De Hoef voor Keirsmaekers.
 14. Goedkeuring rooilijnen in verkavelingen Biekorfstraat - Werftsesteenweg - Danneels Projects NV.
 15. Goedkeuring stratentracé en zaak der wegen in groepswoningbouwproject bouwbedrijf Janssens-Claes NV (Heistse Bossen, nieuwe zijstraat Ter Hagen).
 16. Ruimtelijk uitvoeringsplan perimeter meergezinswoningen in Heist-op-den-Berg: voorlopige vaststelling.
 17. Delegatie aan college voor bepaling prijsfactor in kader van prijssubsidie aan het autonoom gemeentebedrijf.
 18. Dagelijks bestuur.
 19. Aanpassing meerjarenplan en budgetwijziging 1 van 2017 - Correctie - Gemeente.
 20. Aanpassing meerjarenplan en budgetwijziging 2 van 2017 - Gemeente.
 21. Aktename budgetwijziging 2017 kerkfabriek Sint-Alfonsus Heist-Goor.
 22. Aktename budgetwijziging 1, 2 en 3 van 2017 kerkfabriek Sint-Jan Baptist Schriek.
 23. Aktename budgetwijziging 2 van 2017 kerkfabriek Sint-Guibertus Itegem.
 24. Intergemeentelijke projectvereniging Berg en Nete: aanduiding plaatsvervangend raadgevend lid raad van bestuur.
 25. GAS - goedkeuring aanpassing Algemene Bestuurlijke Politieverordening.

Toegevoegde agenda
Openbare zitting

 1. Vraag van de heer Jan Baestaens (E.T.A.):
  Omleiding Schriek.
 2. Vraag van de heer Jan Baestaens (E.T.A.):
  Septemberkermis Itegem.
 3. Vraag van de heer Jan Baestaens (E.T.A.):
  Verspreiding kosteloos drukwerk.
 4. Vraag van mevrouw Katleen Vantyghem (N-VA):
  Dierenbeleid.
 5. Vraag van de heer Eddy Gorris (N-VA):
  Zorgregio.
 6. Vraag van de heer Eddy Gorris (N-VA):
  Logistieke hulp verenigingen.
 7. Vraag van de heer Eddy Gorris (N-VA):
  Bestemming gebouw op site Heilig Hartcollege.
 8. Vraag van de heer Eddy Gorris (N-VA):
  Maatregelen veiligheid verkeerssituatie aan Heilig Hartcollege.

Agenda
Zitting met gesloten deuren

 1. Kennisname besluit burgemeester benoeming inspecteur interventie - politie.

Je kan de lijst met de beknopte omschrijving van de behandelde openbare agendapunten raadplegen op de pagina met de toelichting van de gemeenteraad.

De besluitenlijst ligt ook ter inzage op het gemeentesecretariaat.