Onderzoek ter voorbereiding voor de inventarisatie van funerair erfgoed

De afgelopen maanden werd een onderzoek uitgevoerd met het oog op de inventarisatie van het funerair erfgoed te Heist-op-den-Berg. Tijdens een publieksmoment in mei werden de eerste voorlopige onderzoeksresultaten aan het grote publiek bekend gemaakt. Ondertussen is de inventarisatie van start gegaan. Dit gebeurt niet alleen op basis van onderstaande bevindingen, maar ook in nauwe samenspraak met de leden van de werkgroep funerair erfgoed die momenteel actief is. De taak van deze werkgroep bestaat erin de eerste onderzoeksresultaten verder af te stemmen op de lokale situatie en voorstellen te formuleren aangaande het funerair erfgoed. De informatie in onderstaande deelverslagen is dus nog niet volledig, maar wordt momenteel actief verder uitgewerkt.

Heb je ook een hart voor het funerair erfgoed in onze gemeente en wil je als vrijwilliger meewerken aan de werkgroep, of heb je nog suggesties of aanvullingen? Dan kan je terecht bij:

Luk Herteleer
Archivaris
Archief Heist-op-den-Berg
Berkenstraat 3
2220 Heist-op-den-Berg
tel. 015 75 86 86
archief.heist@bibliotheek.be