Crisispsycholoog

Aanmelden bij psychologische crisishulp kan enkel door een huisarts of een maatschappelijk werker van het OCMW van Heist-op-den-Berg. De crisispsycholoog zal bij elke aanmelding ook steeds contact opnemen met de aanmelder. De patiënt/cliënt moet steeds toestemming geven voor doorverwijzing naar psychologische crisishulp. De psychologische crisishulp is enkel toegankelijk voor inwoners van Heist-op-den-Berg.