LGBTIQ+ en gender

LGBTIQ+ is een afkorting die staat voor: lesbisch, homoseksueel, biseksueel, transgender, interseksueel, queer en alle andere geslachten, seksuele oriëntaties en genderidentiteiten die niet vermeld worden. 
In 2018 deed Çavaria een bevraging bij scholieren. Hieruit blijkt dat 41% van de leerlingen in het middelbaar zich onveilig voelt op school door hun seksuele voorkeur. 21% van de scholieren voelt zich onveilig door hun genderexpressie. Dit is de uiting van je gender aan de hand van bijvoorbeeld kleding, hoe je spreekt en je gedrag.  
In Heist-op-den-Berg werken we aan het bespreekbaar maken van LGBTIQ+ en genderdiversiteit. 

Afbeelding 'Wees jezelf, er zijn al zoveel anderen'

IDAHOT 

Op 17 mei 2022 is het 32 jaar geleden dat de Wereldgezondheidsorganisatie homoseksualiteit uit de lijst van geestesziektes schrapte. Sindsdien heeft de holebi- en transgendergemeenschap deze dag uitgeroepen tot de ‘Internationale Dag Tegen Holebifobie en Transfobie’.  
Om onze steun te tonen voor de holebi- en transgendergemeenschap, hangt het lokaal bestuur van Heist-op-den-Berg op 17 mei steeds de regenboogvlag uit.  
We vinden het belangrijk om steeds bij te leren over genderneutraal communiceren. Team Gelijke Kansen deelt elke dag van de maand mei tips op ons werkplatform.  

AANBOD VOOR SCHOLEN 

Çavaria maakt duidelijk dat de school de beste plaats is om te praten en te leren over thema's zoals LGBTIQ+ en gender. Zowel leerkrachten als directie en CLB-medewerkers hebben hierin een belangrijke taak. Niet enkel in het secundair onderwijs maar ook in de kleuterklas en het lager onderwijs. Om de scholen hierin te ondersteunen ontwikkelde team Gelijke Kansen workshops en een inspiratiegids voor leerkrachten. 

Workshops 

Samen met de leerkrachten van het Atheneum Heist-op-den-Berg organiseerde team Gelijke Kansen workshops voor de leerlingen van de 2e graad. Met deze workshops willen we de leerlingen bewuster maken over termen zoals genderdiversiteit en LGBTIQ+. 
De monitoren van speelpleinwerking Heist-op-den-Berg volgden een interactieve workshop tijdens de Paasvakantie. Tijdens deze workshop onderzocht de speelpleinwerking mogelijkheden om nog inclusiever te zijn. Als resultaat kan er beslist worden dat het hele team al veel doet rond LGBTIQ+ en gender in hun werken; iedereen voelt zich welkom om helemaal zichzelf te zijn.  

Inspiratiegids voor leerkrachten van de kleuter- en lagere school 

De inspiratiegids omvat een overzicht van verschillende materialen die je als leerkracht kan gebruiken om over het thema LGBTIQ+ en gender les te geven. Onder meer boekenlijsten, filmlijsten en links naar interessante websites worden uitgediept, alsook een genderkoek ontwikkeld door Çavaria. Met deze genderkoek worden begrippen als genderidentiteit en -expressie uitgelegd op het niveau van kleuters en lagere schoolkinderen. Tot slot geeft de gids ook tips over genderneutraal lesgeven. We delen graag de gratis werkvormen van Rosa vzw. Als jij met kinderen werkt, kan je de inspiratiebundel gratis aanvragen door een mail te sturen naar gelijkekansen@heist-op-den-berg.be 

Gele bril gender

Jaarcampagne bril secundaire scholen