Ouderenbehoefteonderzoek

De Heistse seniorenraad liet een seniorenbehoeftenonderzoek uitvoeren in samenwerking met de Vrije Universiteit Brussel. Hierin werd gepeild naar de behoeften van de Heistse senioren op vlak van wonen, thuiszorg, vrije tijd, dienstverlening, veiligheid, … In totaal werden meer dan 420 senioren bevraagd. Er werd rekening gehouden met leeftijd, geslacht en deelgemeente om een zo representatief mogelijk beeld te krijgen.

De Vrije Universiteit Brussel (Gerontologie, Belgisch onderzoekscentrum voor Ouderen) bundelde de resultaten van het onderzoek intussen in een mooi boek met heel wat relevant cijfermateriaal. Hierbij wordt de Heistse situatie telkens vergeleken met cijfers van de provincie Antwerpen en Vlaanderen.

Wie interesse heeft, kan het boek hieronder downloaden of een papieren versie raadplegen in de Heistse bibliotheek.

Huishoudelijk reglement