Subsidie voor vierdepijlerorganisaties

Als vierdepijlerorganisatie kan je subsidie aanvragen wanneer

  • een inwoner van Heist-op-den-Berg actief betrokken is bij je organisatie
  • je organisatie een actieve werking in de gemeente kan aantonen op het moment van de aanvraag.

Het project 

  • is gericht op structurele verbetering en maatschappelijke emancipatie van kwetsbare bevolkingsgroepen in het Zuiden.
  • Samenwerking met lokale actoren in het partnerland, via participatie en inspraak en met respect voor de normen en waarden van de doelgroep, kan duidelijk aangetoond worden.

Voor alle voorwaarden: zie het subsidiereglement

Maximaal zeven projecten per jaar ontvangen een toelage. De op het gemeentelijk budget voorziene kredieten worden evenredig verdeeld over de aanvragende vierdepijlerorganisaties.

De toelage per organisatie per jaar bedraagt maximaal 2.500 euro.

Dien je subsidieaanvraag uiterlijk op 1 maart in bij Heist in de Wereld via het aanvraagformulier.

Externe links