Aangepaste appartementen

Appartementen voor senioren
Seniorenappartementen zijn er voor personen vanaf 65 jaar. Deze appartementen bevinden zich in een gebouw met een lift. Alle ruimtes zijn aangepast waardoor je zo lang mogelijk zelfstandig kan wonen. De huurprijs is afhankelijk van je inkomen.

Appartementen voor personen met een beperking
Appartementen en woningen voor personen met een beperking zijn geschikt voor personen die rolstoelafhankelijk zijn of in de toekomst rolstoelafhankelijk zullen worden. Bij inschrijving moet je hiervan een attest bezorgen van een arts. Alle ruimtes zijn aagepast waardoor je zo lang mogelijk zelfstandig kan wonen. De huurprijs is afhankelijk van je inkomen.

Beide appartementen kan je huren bij:

Maatschappij voor de huisvesting
Plantijnlaan 2, 2220 Heist-op-den-Berg
015 24 71 86, info@hkh.woonnet.be,
www.huisvestingheistputte.be