Stedenbouwkundig attest

Heb je reeds concrete bouwplannen maar wil je - alvorens een architect aan te stellen - weten of deze wel gerealiseerd kunnen worden, wil je weten welk gebouw je zal mogen optrekken, welke oppervlakte je mag bouwen, hoe hoog het gebouw mag zijn, welke dakvorm te kiezen, enz., dan vraag je best een stedenbouwkundig attest aan.

Het voordeel van deze procedure bestaat erin dat voor dergelijke aanvraag geen volledig uitgewerkt bouwplan moet worden opgemaakt. Noteer wel dat er voor een aanvraag van een stedenbouwkundig attest, een voorstel van bebouwing moet worden ingediend. De plannen kunnen beperkt worden tot eenvoudige schetsen, die de voorgestelde inplanting weergeven en het beoogde bouwvolume. Dit betekent wel dat je al een bepaald idee moet hebben van je bouwprogramma en van de vorm en afmetingen die je aan het gebouw wenst te geven. Je hoeft hiervoor geen architect te raadplegen.

Dit attest is interessant wanneer er op het perceel geen eenduidige voorschriften zijn en je toch wenst te weten of je op het stuk grond jouw droomhuis kan realiseren.
Het stedenbouwkundig attest wordt afgeleverd op basis van een plan. Het geeft aan of het ingediende project in aanmerking komt voor een stedenbouwkundige vergunning of een verkavelingsvergunning, gezien de stedenbouwkundige voorschriften, de eventuele verkavelingsvoorschriften en met een goede ruimtelijke ordening in het achterhoofd. Het wordt – aan particulieren - afgeleverd door het college van burgemeester en schepenen.

Het stedenbouwkundige attest kan niet leiden tot de vrijstelling van een vergunningsaanvraag. Het is met andere woorden geen vervanging van een stedenbouwkundige vergunning.

Aanvraagformulieren voor dit stedenbouwkundige attest kan je vinden op de website www.ruimtelijkeordening.be of krijgen aan het loket van Bouw & Milieu.

Een stedenbouwkundig attest blijft geldig gedurende twee jaar vanaf het moment van de uitreiking. Voor de aanvraag van deze attesten hoef je geen eigenaar te zijn. Je kan een eventuele aankoop van grond dan ook laten afhangen van een al dan niet gunstig advies. Bij twijfel sluit je best een ‘optie tot aankoop’ af. Dit is een door de verkoper en aspirant-koper ondertekend document waarbij de koper een optie neemt op de aankoop van de grond voor een bepaalde termijn. Gedurende deze termijn kan de verkoper de grond niet aan een derde verkopen. Ook een aankoop ‘onder opschortende voorwaarde’ is mogelijk. Dan gaat de verkoop bij een ongunstig advies niet door en dit zonder gevolgen voor de aspirant-koper, tenzij hieromtrent bepaalde voorwaarden zijn gesteld. De notaris treedt in deze gevallen vaak op als bemiddelaar.
Het stedenbouwkundige attest kan je zelf aanvragen, indien je wenst kan je je laten bijstaan door een landmeter of een architect, maar dat is niet verplicht.

 

Contact

Afdeling Bouw en Milieu
Leopoldlei 40, 2220 Heist-op-den-Berg
Tel. 015 23 74 00,
mail bouwenmilieu@heist-op-den-berg.be

Openingsuren loket

Ma: 9 - 12 uur en 13.30 - 19 uur
Wo: 9 - 12 uur en 13.30 - 16 uur
Vr: 9 - 12 uur

<< Sluitingsdagen >>

Telefonisch contact

Ma, wo: 9 - 12 uur en 13.30 - 16 uur
Vr: 9 - 12 uur