Hulp van de vastgoedmakelaar

De tussenkomst van een vastgoedmakelaar is stilaan goed ingeburgerd en kan interessant zijn voor:

  • een eigenaar die wenst te verkopen of te verhuren of die zijn onroerende goederen doeltreffend wil beheren
  • een huurder die een woning zoekt
  • een kandidaat-koper die advies wil
  • een investeerder die als promotor een vastgoedproject wenst te realiseren.

Net zoals advocaten, artsen, architecten, ... moeten vastgoedmakelaars die lid zijn van het BIV een aantal deontologische regels naleven. Deze regels staan in het reglement van plichtenleer en in de twee aangehechte deontologische richtlijnen (de plichtenleer en de richtlijnen werden goedgekeurd bij koninklijk besluit van 27 september 2006 en in het Belgisch Staatsblad gepubliceerd op 18 oktober 2006).De makelaars beschikken over een BIV-erkenningsnummer. Ze zijn verplicht op regelmatige basis bij te scholen om hun vakkennis op peil te houden.

Een professionele makelaar is in de eerste plaats iemand die een goed inzicht heeft in de woning- en bouwgrondmarkt, die de prijsontwikkelingen kent en die weet wat er in zijn regio te koop staat en verhandeld wordt.