Zonevreemde woningen

Een zonevreemde woning is een woning die volgens het gewestplan gelegen is buiten de woongebieden. Vaak gaat het om woningen in een landbouwzone die er al aanwezig waren voor de opmaak van het gewestplan. Zonevreemde woningen zijn niet noodzakelijk illegale woningen. Vele van deze woningen dateren van voor de wet op de stedenbouw of van voor de opmaak van de gewestplannen en kunnen daarom het vermoeden van vergunning hebben.

De afgelopen jaren is het decreet over ruimtelijke ordening voor zonevreemde woningen verschillende keren gewijzigd. De recentste wetgeving dateert van de inwerkingtreding van de Vlaamse Codex op 1 september 2009. Het decreet biedt heel wat mogelijkheden op het vlak van onderhoudswerken, verbouwingen en uitbreidingen van dergelijke woningen. In bepaalde gevallen kan een zonevreemde woning zelfs herbouwd worden, dit wil zeggen afgebroken en volledig heropgericht worden.

Er zijn een aantal voorwaarden voor de toepassing van deze wetgeving. Zo is het belangrijk dat de betrokken woning niet verkrot is. Een verkrot gebouw voldoet niet aan de elementaire vereisten op het gebied van stabiliteit, zodat er geen verbouwingswerken meer mogen worden uitgevoerd.

De wetgever maakt een onderscheid tussen woningen gelegen in ruimtelijk kwetsbare gebieden (o.a. bosgebied, natuurgebied), recreatiegebieden en andere gebieden (o.a. landbouwzone en parkgebied). Voor de specifieke reglementering kan je de gemeentelijke afdeling Bouw en Milieu contacteren.

 

Contact

Afdeling Bouw en Milieu
Leopoldlei 40, 2220 Heist-op-den-Berg
Tel. 015 23 74 00,
mail bouwenmilieu@heist-op-den-berg.be

Openingsuren loket

Ma: 9 - 12 uur en 13.30 - 19 uur
Wo: 9 - 12 uur en 13.30 - 16 uur
Vr: 9 - 12 uur

<< Sluitingsdagen >>

Telefonisch contact

Ma, wo: 9 - 12 uur en 13.30 - 16 uur
Vr: 9 - 12 uur