Hulp van de notaris

Bij de plaatselijke notaris kan je terecht voor betrouwbare informatie en advies. Hij vervult ook een officiële rol bij het verlijden van de verkoopakte en de registratie ervan. Hij int de registratiekosten, een belasting die de staatskas ten goede komt.

Registratierechten zijn een soort belasting op de registratie van documenten zoals notariële akten (schenkingsakten, leningsakten, verkoopakten, ...) en onderhandse overeenkomsten die ter registratie (moeten) worden aangeboden zoals handgiften.
Er bestaan verschillende soorten registratierechten:

 • verkooprechten: deze rechten moeten worden betaald als men een woning, een appartement of een bouwgrond koopt
 • schenkingsrechten: deze rechten moeten worden betaald op de schenking van een roerend of onroerend goed
 • verdelingsrechten: deze rechten moeten worden betaald als men een deel van een onroerend goed overkoopt van een mede-eigenaar
 • hypotheekrechten: deze rechten betaalt men op de hypothecaire lening die men aangaat voor de aankoop, bouw of renovatie van een onroerend goed.

Sinds 1 januari 2002 is de Vlaamse overheid bevoegd voor de wetgeving betreffende registratierechten (met uitzondering van de regels over de procedure).
De heffing en de inning van de registratierechten gebeurt nog altijd door de federale Administratie van het Kadaster, de Registratie en de Domeinen (AKRED - sector Registratie en Domeinen). Deze administratie ziet ook toe op de wetgeving en de interpretatie ervan.

De totale notariskosten of ‘schrijfkosten’ omvatten tevens het ereloon van de notaris. Dit ereloon ligt wettelijk vast. Voor de akte van de hypothecaire lening doe je ook een beroep op een notaris. Deze akte wordt door de notaris neergelegd op het hypotheekkantoor.

Om het klein beschrijf (5%) te kunnen genieten, moet je aan de volgende voorwaarden voldoen:

 • Het kadastraal inkomen (KI) van de woning (en de erbij aangekochte gebouwen en gronden die er één geheel mee vormen) mag niet meer bedragen dan 745 euro.
  • Het KI van de samen met de woning aangekochte gronden (bv. een aangrenzende tuin) mag niet meer dan 323 euro bedragen.
  • Voor wie 3 of 4 kinderen ten laste heeft, mag het KI niet meer dan 845 euro zijn.
  • Voor wie 5 of 6 kinderen ten laste heeft, mag het KI niet meer dan 945 euro zijn.
  • Let op: voor de berekening van deze bedragen worden ook de andere onroerende goederen die je in België bezit op het moment van de aankoop meegerekend, tenzij je die geërfd hebt van een bloedverwant in opgaande lijn.
 • De woning is de eerste en enige woning van de koper(s). Dat betekent dat de koper(s) geen eigenaar van een andere woning mag zijn op het moment van de aankoop.
 • De koper domicilieert zich binnen de 3 jaar in de aangekochte woning.
 • De koper behoudt er zijn domicilie onafgebroken gedurende 3 jaar.
 • Je bent een natuurlijk persoon, geen vennootschap of vzw.
 • Je moet het volledige goed verwerven.
 • Je moet de volle of blote eigendom verwerven (alleen vruchtgebruik is onvoldoende).

Verwerf je het goed met verschillende mensen samen, dan kan elke koper die aan de voorwaarden voldoet de vermindering genieten, zelfs als de andere kopers niet aan de voorwaarden voldoen.