Academie Muziek-Woord-Dans

 

Update coronamaatregelen

Mondmaskerplicht

 • De volgende leerlingen dragen vanaf 8 november binnen opnieuw een mondmasker in de academie: 
  • Leerlingen uit het 3de en 4de jaar van de 2de graad in de domeinen dans, muziek en woordkunst-dramaen hun jongere klasgenoten die op hetzelfde lesmoment aanwezig zijn. (globaal zijn dit de leerlingen die in het vijfde en zesde leerjaar zitten in het basisonderwijs)
 • Als de leerlingen stilzitten in de klas en er is voldoende afstand en ventilatie, mag het mondmasker af.
 • Buiten kunnen de mondmaskers af, als de leerlingen intense fysieke contacten vermijden.
 • Leraren van deze leerlingen moeten geen mondmasker dragen tijdens het lesgeven vooraan in hun klas, op voorwaarde dat er voldoende ventilatie is en voldoende afstand tussen de leraar en de leerlingen (en tussen de leraar en eventueel andere personeelsleden).
 • Academies kunnen de mondmaskerplicht uitbreiden naar andere leerjaren en/of extra maatregelen nemen als de preventieadviseur daartoe op basis van de verplichte risicoanalyse en de lokale situatie adviseert. Ze stemmen dit ook af binnen hun lokale overlegcomité.

Waakzaamheid blijft geboden ondanks de hoge vaccinatiegraad. 

Aandacht voor ventilatie

 • We ventileren de klassen voldoende. In dichtbevolkte klassen wordt er regelmatig een CO2-meting gedaan.

Aanpassing test- en quarantainestrategie leerlingen
Om de druk op de eerstelijnszones, de artsen en de CLB’s te verminderen en opdat er minder leerlingen nodeloos in quarantaine moeten: 

 • worden vanaf 8 november enkel nog leerlingen onder 12 jaar getest als ze symptomen vertonen.

 • treedt er vanaf 8 november bij 4 of meer besmettingen in een klas in 1 week een procedure tegen clusteruitbraken in werking. Dit betekent dat deze klas 1 week in quarantaine wordt geplaatst.

Richtlijnen voor personeel, ouders en derden

 • Ouders en derden vermijden zoveel mogelijk om de gebouwen te betreden.

Indien dit niet anders kan dragen ze steeds een mondmasker.

 • Vergaderingen zoveel mogelijk digitaal. Indien er toch een fysiek overleg plaatsvindt worden er mondmaskers gedragen.

 

Publieke evenementen
Voor publieke evenementen (o.a. voorstellingen, toonmomenten, …) wordt het Covid Safe Ticket gebruikt voor evenementen vanaf 200 personen binnen en 400 personen buiten. Bij gebruik van het Covid Safe Ticket vervalt de mondmaskerplicht voor het publiek; het personeel bij deze evenementen draagt wel een mondmasker. Deze maatregel is van toepassing vanaf 1 november.
Publieksdeelnemers die een mondmasker wensen te dragen of afstand wensen te bewaren, kunnen dit. Nieuwe vestigingsplaatsen

Woordkunst-Drama:
Hulshout
GBS Basisschool
Strepestraat 21
2235 Hulshout

Muzikale Vorming
Houtvenne
Site Schoolstraat
Schoolstraat 13
2235 Houtvenne

 

Contact