Academie Muziek-Woord-Dans

 


Update coronamaatregelen

We zijn sinds 7 maart overgeschakeld naar code geel.

 • Leerlingen en personeelsleden moeten geen mondmasker meer dragen in de academie. 
  Opgelet: mondmaskers zijn voor +12-jarigen wel nog verplicht op het openbaar vervoer. Op het collectief vervoer ( zoals busvervoer naar een extra-muros activiteit) is een mondmasker dragen aanbevolen. De ouders beslissen of hun kind een mondmasker draagt en voorzien er een in dat geval. 
 • Activiteiten buiten de schooluren zoals opendeurdagen, toonmomenten en voorstellingen ... zijn toegelaten volgens de regels die gelden in de samenleving bij code geel.
 • Niet-essentiële derden tijdens de schooluren zijn toegelaten.
 • Oudercontacten kunnen fysiek plaatsvinden.
 • We ventileren en verluchten  maximaal op basis van CO2-metingen in elk klaslokaal, vergaderzaal en de lerarenkamer.
 • We organiseren wat we gemakkelijk buiten kunnen organiseren ook zo veel mogelijk buiten.
 • Probeer om zo veel mogelijk afstand te houden. Tracht drukte aan de schoolpoort te vermijden.
 • Pas basishand- en hoesthygiëne toe.
 • Wie ziek of besmet is, blijft thuis.
 • Het is altijd mogelijk dat de lokale risicoanalyse aanleiding geeft tot extra maatregelen in samenspraak met de preventieadviseur.
 • Contactonderwijs blijft de regel. In functie van de onderwijskwaliteit, kunnen we altijd afstandsonderwijs of hybride onderwijs organiseren.

Alle details vind je in de FAQ op Onderwijs Vlaanderen. Deze werd recent nog aangepast en bevat verfijningen t.o.v. de eerder gecommuniceerde maatregelen.

 

Contact