Melden afwezigheid

Via de volgende link kan je rechtsreeks de afwezigheid van een leerling melden.
Als je een medisch attest hebt, kan je dit mee verzenden als bijlage.

Melden afwezigheid