Achtergrond reglementering bemalingen

Vlaanderen wordt de laatste jaren steeds meer geconfronteerd met de gevolgen van droogte. Daarom besliste de Vlaamse regering op voorstel van Vlaams minister van Omgeving Zuhal Demir te komen met een heuse Blue Deal die meer dan 70 concrete acties bundelt die Vlaanderen klaarmaken voor de droogte van morgen. 

Tijdelijke bronbemalingen voor de verwezenlijking van bouwkundige werken, kunnen de effecten van droogte versterken.  Het opgepompte grondwater wordt veelal afgevoerd (via waterloop of riolering) in plaats van terug te laten infiltreren in de bodem.  

Het zomaar wegpompen van grondwater is nefast voor onze omgeving. Grondwater is één van de voornaamste pijlers van het ecosysteem. Bronbemalingen verlagen de grondwaterspiegel waardoor je in eerste instantie water onttrekt uit de wortelzone. Dat kan, zeker in tijden van droogte, drastische gevolgen hebben voor de vegetatie. Vijvers en plassen kunnen droog komen te staan, waardoor fauna en flora kan afsterven. Maar ook landbouwgronden ondervinden grote hinder van deze lagere grondwaterstanden. En tenslotte kan door de veranderingen in grondwaterniveau ook de grondstabiliteit van de omgeving beïnvloed worden, eventueel met ongewenste verzakkingen tot gevolg.

Deze verspilling van grondwater kan verder tegen gegaan worden door het water afkomstig van bronbemaling in te zetten voor andere activiteiten. Zo kan het water ter beschikking worden gesteld voor de buurt. Dit is vooral nuttig in perioden van droogte.  Het water heeft niet de kwaliteit van drinkwater, maar via bronbemaling is op deze manier veel water beschikbaar dat vandaag niet nuttig ingezet wordt.

Ook in de nattere winterperiode dient het oppompen van grondwater beperkt te worden omdat in deze periode net een grondwaterbuffer wordt aangelegd voor de drogere maanden.  Het wegpompen van deze buffer dient voorkomen te worden.