Adreswijziging - verhuis

Online aanvragen

Maak een afspraak

Als je verhuist, moet je jouw nieuwe adres binnen de acht werkdagen aangeven bij het team Burgerzaken van jouw nieuwe stad of gemeente. Maar ook als je binnen dezelfde gemeente verhuist, moet je dit aangeven.

Voorwaarden

 Je kan de verhuis pas aangeven als je ook effectief verhuisd bent.

Procedure

Stap 1: je geeft je nieuwe adres door

Er zijn verschillende manieren om jouw adreswijziging door te geven in je nieuwe woonplaats:

Om de adreswijziging voor het hele gezin door te geven, volstaat het dat één van de meerderjarige leden van het gezin de aangifte doet.

Om de adreswijziging te kunnen doorgeven heb je een geldig identiteitsbewijs nodig met jouw rijksregisternummer.

Als een niet-ontvoogde minderjarige de verblijfplaats van zijn ouders voor het eerst verlaat om zijn hoofdverblijf elders te vestigen, moet hij vergezeld zijn door iemand die het ouderlijke gezag uitoefent.

Stap 2: Controle door de politie
Na de aangifte controleert de politie of je werkelijk op het aangegeven adres jouw hoofdverblijfplaats hebt. De wijkagent laat geen nota achter als hij je niet kon aantreffen bij een eerste bezoek. Hij zal later, onaangekondigd, een tweede bezoek plannen. Dit kan enkele weken in beslag nemen.

Het is belangrijk dat je huisnummer/busnummer duidelijk zichtbaar aangebracht is zodat de wijkagent het opgegeven adres kan verifiëren.

Stap 3: Aanpassen van identiteitskaarten aan het loket
Na deze controle ga je naar het gemeentehuis en word je ingeschreven op jouw nieuwe adres. Het adres op jouw identiteitskaart wordt dan ook aangepast. Hiervoor maak je een afspraak en heb je je elektronische identiteitskaart met pincode nodig. 

Vanaf het moment dat jouw identiteitskaart aangepast is, kan je alle andere instanties van jouw adresverandering op de hoogte brengen.

Inschrijvingsbewijs van voertuigen
De adreswijziging moet niet langer aangebracht worden op het inschrijvingsbewijs van jouw voertuig(en). Het kentekenbewijs zal enkel nog het adres vermelden dat geldig was op het moment van uitgifte.

Meebrengen

  • identiteitskaarten en kids-ID's van alle personen die verhuizen + bijbehorende PIN-code
  • bewijs van inschrijving (gekregen van de politie/wijkagent)
  • het attest van een Sociale Woningmaatschappij indien van toepassing

Bedrag

Het aangeven van een adreswijziging is gratis.

Online aanvragen

Contactinformatie