Adviesraad bibliotheek

Voorzitter

Ilse Heremans
Schriekstraat 44, 2223 Schriek
0497 52 74 22, iheremans@hotmail.com

Wat doet deze adviesraad?

 • De adviesraad van de Heistse Bibliotheek heeft de taak advies te verlenen in de aanloop naar een besluitvorming.
 • De adviesraad participeert kritisch bij interessante en dringende dossiers zoals het sluiten van de uitleenposten, het inzetten en de volledige organisatie van De Bus, de herinrichting van de Bib en de installatie van de zelfuitleenbalies, het personeelsbeleid, de alternatieve dienstverlening, de organisatie van expo’s, Art@the Bib, lezingen en presentaties, het vernieuwen van de jeugdbibliotheek en de festiviteiten errond, het inrichten van TAALPUNT …
 • De adviesraad bezint zich ook over de toekomst van de Bib en houdt de vinger aan de pols wat jaarrekening, kosten-batenanalyse van De Bus betreft.
 • De raad kiest ook voor nieuwe overlegvormen zoals een werkbezoek aan De Bus van de bibliotheek van Zwevegem, een brainstorming over de bib van de toekomst (cfr. 'De bib is weer hip!'), over de klantenwerking en over het aanbod binnen de collectie.
 • De leden van de adviesraad denken ook kritisch na over de functie van de adviesraad en sturen regelmatig bij. Ze denken mee met de introductie van nieuwe materialen en systemen zoals de introductie van kleuter- en jeugd ZIZO (= Zonder Inspanning Zoeken) en de 'Sprinters'. Ook de sociale media komen regelmatig aan bod.

Samenstelling

Vertegenwoordigers van de overheid:

 • CD&V: Bernadette De Cat (ondervoorzitter), Jef Marien, Tine Verlooy en Patrick Schoovaerts
 • N-VA: Steven Somers, Maarten Vervloet, Philip Vanhelmont en Yves Vermeulen
 • Open VLD: Christophe Van Praet
 • PRO Heist: Monique Van Dessel en Bart Verschueren
 • Groen: Jef De Vos
 • Vlaams Belang: Tamara Ceuppens en Diego Van Gils.

Vertegenwoordigers van groeperingen - gebruikers uit het culturele veld:

 • Tilly Van Hemelen
 • Ilse Heremans (voorzitter)
 • Lief Eskens.