Adviesraad voor verkeer

Voorzitter

Katleen Vantyghem
Grasheideweg 28 G, 2223 Schriek
0497 88 41 87, katleen.vantyghem@heist-op-den-berg.be

Wat doet deze adviesraad?

 • gedachten wisselen over basisideeĆ«n met betrekking tot het verkeer
 • opvolgen van het verloop opmaak mobiliteitsplan
 • bijdragen als sturend orgaan tot een optimaal verkeersbeleid
 • inzicht verwerven in de verkeersproblematiek
 • verzekeren van juiste informatiedoorstroming naar de bevolking
 • aanreiken van concrete suggesties en aanbevelingen aan de ontwerpers die sturend kunnen zijn om een optimaal resultaat na te streven, rekening houdend met de wensen van de bevolking
 • bespreken van de agendapunten die de verkeerscommissie haar voor advies voorlegt
 • opvolgen van de werkzaamheden met betrekking tot de verhoging van de verkeersveiligheid, adviseren van de aanpak van nieuwe problemen en aan procesbewaking doen

Samenstelling

De gemeenteraad keurde op 25 juni 2019 de volgende samenstelling van de adviesraad goed:

 • bevoegde schepen(en)
 • coƶrdinator Mobiliteit
 • vertegenwoordiger van de lokale politie
 • deskundige team Planning en Ontwikkeling
 • medewerker team Openbaar Domein.

De volgende vertegenwoordigers van de politieke fracties maken ook deel uit van de adviesraad voor verkeer:

 • vertegenwoordigers CD&V: Sebastiaan Marien en Willy Laurens
 • vertegenwoordigers N-VA: Michel Van Dyck en Karen Michiels
 • vertegenwoordigers PRO Heist: Hilde Cools en Truus Vanbosstraeten
 • vertegenwoordigers Open VLD: Brigitte Van de Heyning en Jana Van Put
 • vertegenwoordigers Groen: Joachim Van der Auwera en Erik Heylen
 • vertegenwoordigers Vlaams Belang: Frans Poortmans en Theo Van Thielen
 • vertegenwoordigers eta+: Bart Salaerts en Jan Baestaens.

In functie van de behandelde onderwerpen kunnen externe experts en belangengroepen worden uitgenodigd.