Adviesraden

Om de betrokkenheid en inspraak van burgers of andere doelgroepen te verzekeren bij de beleidsvoorbereiding, de uitwerking van de dienstverlening en bij de evaluatie ervan heeft de gemeenteraad een aantal adviesraden opgericht. Ze hebben de opdracht op regelmatige en systematische wijze het gemeentebestuur te adviseren.

De adviesraden hebben geen beslissingsbevoegdheid maar zijn louter adviserende organen die niet-bindende adviezen uitbrengen voor de gemeenteraad.

Thema's