Adviesraad voor verkeer

De Adviesraad voor verkeer brengt advies uit over verkeerstechnische aangelegenheden ter bevordering van de verkeersveiligheid en mobiliteit binnen de gemeente. Tevens wordt advies verleend voor alle aanvullende reglementen op het wegverkeer, dewelke worden goedgekeurd door de gemeenteraad.

Ambtelijke werkgroep verkeer

Naast de adviesraad verkeer is er ook een ’ambtelijke werkgroep verkeer‘. Deze werkgroep is o.a. het voorbereidend orgaan van de adviesraad verkeer. De werkgroep verzamelt de wetteksten, de opmerkingen, problemen, voorstellen en klachten geformuleerd door overheden, burgers, college van burgemeester en schepenen, de diensten zelf en eventuele andere instanties. Ze verzekert de vlotte afwerking van lopende zaken en bepaalt wat rechtstreeks wordt voorgelegd aan de commissie voor advies.

Voorzitter
David Geerts
Langendijk 46, 2222 Itegem
0475 29 92 06, david.geerts@telenet.be

Doelstellingen

  • Van gedachten wisselen over basisideeën met betrekking tot het verkeer.
  • De opvolging van het verloop opmaak mobiliteitsplan.
  • Als sturend orgaan bijdragen tot een optimaal verkeersbeleid.
  • Inzicht verwerven in de verkeersproblematiek.
  • Juiste informatiedoorstroming naar de bevolking verzekeren.
  • Rekening houdend met de wensen van de bevolking, concrete suggesties en aanbevelingen aanreiken aan de ontwerpers die sturend kunnen zijn om een optimaal resultaat na te streven.
  • De agendapunten bespreken die de verkeerscommissie haar voor advies voorlegt.
  • De werkzaamheden met betrekking tot de verhoging van de verkeersveiligheid opvolgen, de aanpak van nieuwe problemen adviseren en aan procesbewaking doen.
 

Contact

Mobiliteit
Leopoldlei 40, 2220 Heist-op-den-Berg
Tel. 015 23 74 12,
mail mobiliteit@heist-op-den-berg.be

Openingsuren

Ma, wo: 9 - 12 uur en 13.30 - 16 uur
Vr: 9 - 12 uur

<< Sluitingsdagen juli-augustus >>

Telefonisch contact

Ma, di, wo, do: 9 - 12 uur en 13.30 - 16 uur
Vr: 9 - 12 uur