GECORO

De Gemeentelijke Commissie Ruimtelijke Ordening, kortweg GECORO, is een adviesorgaan inzake de ruimtelijke ordening op het niveau van de gemeente.
Het is een officiële adviesraad ingesteld bij het Decreet van 18 mei 1999 over de organisatie van de Ruimtelijke Ordening (ook wel ’nieuw decreet op de ruimtelijke ordening‘ genoemd).

De voornaamste opdrachten hebben te maken met de planning zoals het gemeentelijk ruimtelijke structuurplan, de ruimtelijke uitvoeringsplannen en de stedenbouwkundige verordeningen.


Naar aanleiding van de vernieuwing van de gemeenteraad werd besloten ook de Gemeentelijke Commissie voor Ruimtelijke Ordening (GECORO) te hernieuwen. De termijn voor het indienen van kandidaten werd voor een tweede keer verlengd en loopt nu tot 16 april 2013.
Het volledige reglement voor samenstelling van de GECORO, met inbegrip van het overzicht van de verschillende maatschappelijke geledingen, vind je hier.

Voorzitter
Luckas De Rijck
Molenstraat 15, 2220 Heist-op-den-Berg
Tel. 015 24 18 65, fax 015 24 00 63. mail luckas@3ie5architekten.be

Doelstellingen

  • Medewerking bij opmaak en wijziging van het gemeentelijk ruimtelijk structuurplan (o.a. via meedenken, adviseren en informeren).
  • Medewerking aan de opmaak van ruimtelijke uitvoeringsplannen (via adviezen, onderzoek van reacties bij openbare onderzoeken).
  • Adviseren van stedenbouwkundige verordeningen (o.a. bouw- en verkavelingsverordeningen).
  • Adviseren van gemeentelijk jaarprogramma i.v.m. ruimtelijke ordening.
 

Contact

Bouw en Milieu
Leopoldlei 40, 2220 Heist-op-den-Berg
015 23 74 00,
bouwenmilieu@heist-op-den-berg.be

Openingsuren loket

Ma: 9 - 12 uur en 13.30 - 19 uur
Wo: 9 - 12 uur en 13.30 - 16 uur
Vr: 9 - 12 uur

<< Sluitingsdagen >>

Telefonisch contact

Ma, wo: 9 - 12 uur en 13.30 - 16 uur
Vr: 9 - 12 uur