Adviesraden

Om de betrokkenheid en inspraak van burgers of andere doelgroepen te verzekeren bij de beleidsvoorbereiding, de uitwerking van de gemeentelijke dienstverlening en bij de evaluatie ervan heeft de gemeenteraad een aantal adviesraden opgericht. Deze hebben de opdracht op regelmatige en systematische wijze het gemeentebestuur te adviseren.

De gemeenteraad kan voor bepaalde vraagstukken het advies inwinnen van adviesraden die in de gemeente werden opgericht.

Deze adviesraden hebben geen beslissingsbevoegdheid maar zijn louter adviserende organen die niet bindende adviezen uitbrengen ten behoeve van de gemeenteraad.