Infosessie op 1 december in CC Zwaneberg

In het kader van deze nationale campagne organiseert de gemeentelijke milieudienst i.s.m. Kamp C een infosessie over het voorkomen van een stroomuitval. In deze infosessie komen heel wat tips aan bod om het energieverbruik te verlagen. Je krijgt ook een antwoord op concrete vragen zoals ‘Hoe kan ik energie besparen met een beperkt budget?’, ‘Wat brengt energie besparen mij op?’. De nadruk ligt op de kleine, goedkope ingrepen die het energieverbruik aanzienlijk kunnen laten zakken en waar je meteen mee aan de slag kan. Er gaat ook aandacht naar grotere ingrepen, zoals isoleren, zonnepanelen en -collectoren, warmtepompen, enz.

Via een webtool krijgt je verbeteracties voor je huis en wordt dieper ingegaan op wat te doen voor en tijdens een stroomstoring en hoe je een noodpakket kan samenstellen.

Deze infoavond vindt plaats op maandag 1 december om 20 uur in de polyvalente zaal van CC Zwaneberg. Vooraf inschrijven is niet nodig.