Afvalcontainers

Restafval en groenafval (gft)

DIFTAR is de afkorting van geDIFferentieerd TARief. DIFTAR maakt het mogelijk om de kosten voor restafval- en gft-verwerking rechtvaardig te verdelen. Naarmate je minder afval meegeeft, zal je minder betalen. Dit vormt een goede prikkel om afval te voorkomen. Het doel van DIFTAR is de hoeveelheid afval verminderen. 

Tijdens de ophaalronde wordt de restafval- of gft-container voor en na lediging gewogen. Door het gewichtsverschil is de hoeveelheid afval die je meegeeft meteen gekend. Afval dat bij lediging in de container achterblijft, wordt dus niet aangerekend.

Een gezin dat afval voorkomt en goed sorteert, zal een lage afvalfactuur ontvangen. Door DIFTAR word je meer verantwoordelijk voor je afval en kan je je afvalfactuur in de hand houden.

Reparatie of vervanging van een container
Als bij de ophaling je container werd beschadigd, kan je bellen met de DIFTAR-informatielijn
0800 97 687. Er wordt dan een afspraak gemaakt voor de herstelling of vervanging van de container. Deze herstelling of vervanging van de container is gratis. Alleen als de DIFTAR-container door toedoen van de containergebruiker onbruikbaar geworden is - de container is bv. gesmolten doordat de gebruiker er hete as in deponeerde - wordt voor de reparatie of vervanging de werkelijke schade aangerekend.

Containers vergrendelen
Ervaring met DIFTAR leert dat er weinig tot geen misbruiken zijn. Indien je je container toch wenst af te sluiten, kan je een slot laten plaatsen. Voor dit slot betaal je eenmalig een bedrag van 35 euro. Het slot kan enkel door de gebruiker en door de ophaaldienst worden geopend. Een slot aanvragen kan via de gratis DIFTAR-informatielijn 0800 97 687.

Wat bij verhuis?
De gft-container, grijze restafvalcontainer en blauwe glasbak horen bij de woning. Neem ze dus niet mee naar je nieuwe adres, maar laat ze staan. Op het moment dat je je gaat inschrijven op je nieuwe adres op het gemeentehuis, worden de containers geblokkeerd.
Bij verhuis zijn er twee mogelijkheden:

  • Je verhuist naar een andere gemeente. Dan kan je je containers opzeggen en wordt het resterende saldo teruggestort op jouw rekening. Dit kan vanaf het moment dat je in je nieuwe gemeente bent ingeschreven.
  • Je verhuist naar een ander adres in Heist-op-den-Berg, Hallaar, Booischot, Itegem, Wiekevorst of Schriek. Dan wordt je betaalde voorschotbedrag overgedragen naar je nieuwe adres, nadat je bent langs geweest bij Burgerzaken om je verhuis door te geven.

Papier en karton

Papier en karton worden maandelijks aan huis opgehaald. Het papier en karton kan via de huisinzameling alleen nog met de gele papiercontainer aangeboden worden. Papier en karton kan ook op het recyclagepark aangeleverd worden.

Documenten

Externe links