AGB

Het Autonoom Gemeentebedrijf (AGB) van Heist-op-den-Berg werd opgericht om het beheer en de exploitatie uit te voeren van infrastructuren bestemd voor culturele, sportieve of toeristische activiteiten of voor ontspanning, voor het onderwijs, voor sociale, wetenschappelijke of verzorgende activiteiten. Hiervoor worden tussen de gemeente en het AGB een of meerdere beheersovereenkomsten afgesloten.

Beheersorganen
1. Raad van bestuur
Het aantal leden van de raad van bestuur bedraagt twaalf (12). De meerderheid van de raad van bestuur bestaat uit leden van de gemeenteraad.

2. Directiecomite
Het directiecomité is samengesteld uit een voorzitter en vier leden van het directiecomité aangesteld door en uit de raad van bestuur.