Agenda gemeenteraad

Op dinsdag 8 oktober 2019 om 20 uur vindt in de gemeenteraadzaal in het gemeentehuis, Kerkplein 15 (linker zij-ingang, eerste verdieping), 2220 Heist-op-den-Berg, een vergadering van de gemeenteraad plaats.

Volgende punten staan op de agenda van de openbare zitting:

 1. Toelichting vzw Den Draai in het kader van de campagne 'Wereldverzetdag tegen armoede'
 2. Vaststelling CALog-kader en functiebeschrijvingen
 3. Vacantverklaring betrekking hoofdinspecteur hoofdzakelijk interventie
 4. Vacantverklaring twee inspecteurs interventie (Mobiliteit 2019/05)
 5. Aankoop desktop computers ISLP via procedure opdracht met beperkte waarde
 6. Aanstelling leden gemeentelijke adviesraad voor milieu en natuur
 7. Rooilijn verkaveling Kwadenplasstraat
 8. Zaak van de wegen - weigering wijziging gemeenteweg Donatuspad (plaatselijke aanpassing verharding en uitrusting/inrichting voor kruising met parkeerweg naar privaat woonerf)
 9. Belastingreglement inname openbaar domein
 10. Oostelijke Rondweg - contractuitbreiding
 11. Rioleringswerken Hollandstraat-Schaliehoevestraat - voorontwerpplannen en raming
 12. Samenwerkingsovereenkomst project 2018-02.03 - verbindingsriolering Galgestraat (Aquafin project 23.487 - Pidpa K-18-048)
 13. Samenstelling dagelijks bestuur cultuurraad - toevoeging als extra lid
 14. Samenstelling beheersorgaan gemeentelijke openbare bibliotheek
 15. Ontbinding interlokale vereniging Sportregio Kempen
 16. Intercommunale Ontwikkelingsmaatschappij voor de Kempen (IOK) - buitengewone algemene vergadering 5 november 2019 - goedkeuring agenda, verlenging IOK, statutenwijziging en vaststelling mandaat vertegenwoordigers
 17. Intercommunale Ontwikkelingsmaatschappij voor de Kempen Afvalbeheer (IOK Afvalbeheer) - buitengewone algemene vergadering 5 november 2019 - agenda en vaststelling mandaat
 18. Kennisname antwoord toezichthoudende overheid aan indiener klacht over slechte staat wegdek Lostraat
 19. Kennisname goedkeuring gouverneur van de jaarrekening 2018 gemeente
 20. Kennisname goedkeuring gouverneur van de jaarrekening 2018 autonoom gemeentebedrijf
 21. Budgetwijziging 2-2019 - Gemeente
 22. Budgetwijziging 2 2019 - Autonoom gemeentebedrijf
 23. Goedkeuring exploitatiedotatie 2020 en investeringsdotatie 2020-2025 aan Hulpverleningszone Rivierenland

Toegevoegde agenda

Vragen

 1. Slecht wegdek Lage Dreef Wiekevorst - Theo Van Thielen - Vlaams Belang
 2. Kostenplaatje HOB 2020 - Jan Baestaens - eta+

Contactinformatie