Agenda gemeenteraad

Op dinsdag 2 april 2019 om 20 uur vindt in de gemeenteraadzaal in het gemeentehuis, Kerkplein 15 (linker zij-ingang, eerste verdieping), 2220 Heist-op-den-Berg, een vergadering van de gemeenteraad plaats.

Volgende punten staan op de agenda van de openbare zitting:

 1. Aankoop onroerend goed Goorweg - Booischot
 2. Verkoop perceel gemeentelijke grond Van Immerseelstraat - Itegem
 3. Rooilijn - verkaveling Wuytjesstraat - Schriek
 4. Rooilijn - verkaveling Werftsesteenweg - Heist-op-den-Berg
 5. Raming, plannen, lastvoorwaarden en gunningswijze 'Wegen- en rioleringswerken Zonderschotsesteenweg (zijweg naar kerkhof)'
 6. Samenstelling dagelijks bestuur seniorenraad
 7. Vzw Bosgroep Zuiderkempen - algemene vergadering - aanduiding vertegenwoordiger
 8. Vzw Erkend Regionaal Samenwerkingsverband Provincie Antwerpen (ERSV) - aanduiding vertegenwoordigers algemene vergadering en voordracht kandidaat-bestuurder raad van bestuur
 9. Cvba Maatschappij voor de Huisvesting van het kanton Heist-op-den-Berg - aanduiding bestuurders raad van bestuur
 10. Cvba Maatschappij voor de Huisvesting van het kanton Heist-op-den-Berg - aanduiding afgevaardigden algemene vergadering
 11. Beleidsverklaring welzijn
 12. EénHeist: actualisatie formatie
 13. Rapportering financieel directeur inzake voorafgaande controle wettigheid en regelmatigheid voorgenomen beslissingen – Visums 2018

Toegevoegde agenda

 1. Beheer gemeentelijk patrimonium - Jan Baestaens - eta+

Contactinformatie