Agenda gemeenteraad

Op dinsdag 17 december 2019 om 20 uur vindt in de gemeenteraadzaal in het gemeentehuis, Kerkplein 15 (linker zij-ingang, eerste verdieping), 2220 Heist-op-den-Berg, een vergadering van de gemeenteraad plaats.

Volgende punten staan op de agenda van de openbare zitting:

 1. Eedaflegging schepen
 2. Kennisname Koninklijk Besluit rustpensioen korpschef
 3. Kennisname besluit burgemeester aanduiding waarnemend korpschef politiezone Heist
 4. Vacantverklaring betrekking administratief medewerker Secretariaat - niveau c in Mobiliteit 2019/05
 5. Aankoop anoniem dienstvoertuig politie
 6. Rooilijn verkaveling Heerweg
 7. Rooilijn verkaveling Eerselstraat
 8. Reglement waarborgregeling bij bouwwerken
 9. Oostelijke Rondweg (2005-02.02) - aankoop innemingen 1, 2, 3, 4, 35, 36, 37, 39 en 40
 10. Arbeids- en academiereglementen, aanvangsbegeleiding en reglementen ontlenen instrumenten gemeentelijke academies
 11. Jaarlijkse vaststelling algemene verlofregeling gemeentelijke academies en verlofregeling administratie
 12. Invulling lestijdenpakket gemeentelijke academies en punten organisatie
 13. Statuten en huishoudelijk reglement sportraad
 14. Statuten en huishoudelijk reglement jeugdraad
 15. Kennisname overzetting subteam Buitenschoolse Kinderopvang en activatie (hernieuwing) erkenning Kind en Gezin
 16. Pidpa - algemene vergaderingen - aanduiding nieuwe plaatsvervangende vertegenwoordiger
 17. Gemeentelijke premie hemelwaterputten en infiltratievoorzieningen
 18. Subsidiereglement herbruikbare luiers
 19. Toelagereglement diftar
 20. Subsidies aan instellingen voor ondersteuning kinderen met leerachterstand en uit kansarme milieus
 21. Subsidiereglement voor inleefstages - scholen - verenigingen
 22. Subsidiereglement voor Noord-Zuidorganisaties
 23. Subsidiereglement voor vierdepijlerorganisaties
 24. Subsidiereglement voor gemeenschapsvormende culturele projecten
 25. Subsidiereglement 'Sportieve en culturele jeugdafdelingen'
 26. Subsidiereglement 'Plaatselijk jeugdwerk 2020-2025'
 27. Subsidiereglement 'Opmaak jeugdsportactieplan Heistse Sportverenigingen'
 28. Subsidiereglement 'Impulssubsidie'
 29. Subsidiereglement 'Naschools sportaanbod voor Heistse secundaire scholen'
 30. Subsidiereglement 'Werkingssubsidie en overschotten Heistse sportverenigingen'
 31. Subsidiereglement 'Sporten in kwaliteitsvolle omstandigheden'
 32. Subsidiereglement 'Vorming voor erkende sportverenigingen'
 33. Subsidiereglement 'Werkingssubsidie aan Heiste G-sportverenigingen of Gsportafdelingen'
 34. Subsidiereglement 'Onderlinge samenwerking Heistse sportverenigingen'
 35. Reglement prijssubsidies 2020-2025 - autonoom gemeentebedrijf
 36. Retributiereglement op vervoer van zwerfkatten
 37. Retributiereglement verkoop fietslaadkaarten
 38. Retributiereglement diftar-recyclagepark
 39. Retributie op de ophaling van snoeihout en grofvuil
 40. Retributiereglement glasbak, compostbak, compostvat, zakken en biobags
 41. Retributiereglement gebruik van elektriciteitskasten
 42. Retributiereglement standplaatsen op openbaar domein
 43. Aanpassing parkeerretributiereglement
 44. Retributiereglement op administratieve stukken afgeleverd door team Burgerzaken
 45. Retributiereglement voornaamswijziging
 46. Retributiereglement huwelijken
 47. Retributiereglement begraafplaatsen
 48. Retributiereglement voor administratieve prestaties
 49. Retributiereglement woonwagenpark 2020-2025
 50. Retributiereglement bibliotheek
 51. Retributiereglement cultuurcentrum - verlenging
 52. Retributiereglement huur gemeentelijke computerklas
 53. Retributiereglement vakantie-activiteiten, workshops en uitstappen
 54. Retributiereglement kampvervoer
 55. Retributiereglement 'verhuur Joki'
 56. Retributiereglement buitenschoolse kinderopvang en speelpleinwerking
 57. Gebruikersreglement en retributies Druk en Uitleen
 58. Retributiereglement voor occasionele activiteiten georganiseerd door het gemeentebestuur
 59. Retributiereglement debiteurenbeheer - inningskosten fiscale en niet-fiscale vorderingen
 60. Retributiereglement op werken aan nutsvoorzieningen op openbaar domein
 61. Retributiereglement baangrachtoverwelvingen
 62. Retributiereglement sluikstorten
 63. Belasting op brandstofverdeelslangen
 64. Belastingreglement selectieve inzameling en verwerking van afval huis-aan-huis
 65. Belastingreglement tweede verblijven 2020-2025
 66. Belastingreglement verwaarlozing
 67. Belastingreglement leegstand
 68. Belastingreglement winterterrassen
 69. Belastingreglement standplaatsen op privédomein
 70. Belastingreglement verspreiding van reclamedrukwerk
 71. Belastingreglement op lijk- en asbezorging - begravingen en ontgravingen
 72. Belastingreglement aanvullende gemeentebelasting op de personenbelasting (APB)
 73. Belastingreglement gemeentelijke opcentiemen op de onroerende voorheffing
 74. Belastingreglement op masten en pylonen
 75. Meerjarenplan 2020-2025 - gemeente Heist-op-den-Berg - vaststelling
 76. Meerjarenplan 2020-2025 - OCMW Heist-op-den-Berg - goedkeuring
 77. Meerjarenplan 2020-2025 - autonoom gemeentebedrijf Heist-op-den-Berg - goedkeuring
 78. Meerjarenplan 2020-2025 - 11 kerkfabrieken
 79. Delegatie aan burgemeester en schepenen om de tarieven van retributies vast te stellen

Toegevoegde agenda

Vragen

 1. Maandagmarkt in de toekomst - Marcel Van Hoof - eta+
 2. Start werken Liersesteenweg (N10) - Marcel Van Hoof - eta+
 3. Nieuwjaarsreceptie - Marcel Van Hoof - eta+
 4. Infoborden - Marcel Van Hoof - eta+