Agenda gemeenteraad

Op dinsdag 25 juni 2019 om 20 uur vindt in de gemeenteraadzaal in het gemeentehuis, Kerkplein 15 (linker zij-ingang, eerste verdieping), 2220 Heist-op-den-Berg, een vergadering van de gemeenteraad plaats.

Volgende punten staan op de agenda van de openbare zitting:

 1. Wijziging politiebegroting gewone dienst 1 en buitengewone dienst 2 - 2019
 2. Lastvoorwaarden en aanduiding deelnemers onderhandelingsprocedure leasing interventievoertuig politie VW T6 2019
 3. Aanschaf interventievoertuig Volkswagen Transporter Combi 2019
 4. Vacantverklaring betrekking administratief medewerker operationele steun en informatiebeheer – niveau C in mobiliteit 2019/02
 5. Vacantverklaring betrekking hoofdinspecteur hoofdzakelijk interventie
 6. Vacantverklaring betrekking inspecteur onthaal/planton in mobiliteit 2019/3
 7. Vacantverklaring betrekking inspecteur interventie in mobiliteit 2019/03
 8. Vacantverklaring betrekkingen CALOG via externe werving
 9. Standpunt Heist-op-den-Berg: Energiemotie - Plaatsing zonnepanelen boven spoorwegennet als kansrijk duurzaamheidsproject
 10. Goedkeuring subsidieaanvraag Kempens Woonplatform Zuid Centraal
 11. Aanstelling leden gemeentelijke adviesraad voor milieu en natuur
 12. Rooilijn verkaveling Oude Mechelbaan 36 en 36A
 13. Rooilijn verkaveling Kasteelstraat 90/90A/92/92A
 14. Samenstelling adviesraad voor verkeer
 15. Samenstelling Raad voor Lokale Economie
 16. Tijdelijke politieverordening Heist Loopt en Zingt 2019
 17. Tijdelijke politieverordening Hestival 2019
 18. Samenwerkingsovereenkomst project K-09-012 'aanleg 2DWA-riolering in de Perzikstraat en de Drie Maagdekensstraat (deel)(A219080)'
 19. 2012-02.05 Klein Laarstraat - Drenkstraat (K-10-10)- Goedkeuring voorontwerp en raming
 20. Parking Pijpelheide - Goedkeuring voorontwerp en raming
 21. Ruimtelijk uitvoeringsplan park Hof ter Laken - definitieve vaststelling
 22. Samenstelling Noord-Zuidoverleg
 23. Samenstelling dagelijks bestuur gemeentelijke adviesraad voor personen met een handicap (GAPH)
 24. Organisatie Gemeentelijke Academie voor Beeldende en Toegepaste Kunsten
 25. Samenstelling dagelijks bestuur sportraad
 26. Autonoom gemeentebedrijf (AGB) - wijziging statuten
 27. Autonoom gemeentebedrijf (AGB) - samenstelling raad van bestuur
 28. Kennisname antwoord toezichthoudende overheid aan indiener klacht over uitvoerbaarheid aanvullend verkeersreglement
 29. Toetreding intergemeentelijke vereniging voor ontwikkeling van het gewest Mechelen en omgeving (IGEMO)
 30. Vlaamse Vervoersmaatschappij De Lijn - aanduiding vertegenwoordiger algemene vergadering
 31. Gemeentelijke Holding NV in vereffening - aanduiding vertegenwoordiger algemene vergadering
 32. Interlokale vereniging Scholen aan de Nete - aanduiding leden beheerscomité
 33. IOK - buitengewone algemene vergadering 27 juni 2019 - goedkeuring agenda, statutenwijziging en vaststelling mandaat vertegenwoordigers
 34. IOK Afvalbeheer - buitengewone algemene vergadering 27 juni 2019 - goedkeuring agenda, statutenwijziging en vaststelling mandaat vertegenwoordigers
 35. Cipal - algemene vergadering van 27 juni 2019 - agenda en vaststelling mandaat vertegenwoordigers
 36. Rapportering organisatiebeheersing 2018
 37. Autonoom gemeentebedrijf - jaarrekening 2018
 38. Budgetwijziging 2019 - Autonoom gemeentebedrijf
 39. Budgetwijziging 2019 - Gemeente Heist-op-den-Berg
 40. Garantieverklaring Strategische participaties Zefier cvba
 41. Kerkfabrieken Heist-op-den-Berg – advies jaarrekening 2018
 42. Kerkfabriek Christengemeente Emmanuel - aktename budgetwijziging 2019
 43. Lastvoorwaarden en gunningswijze - Herstelling Mechelbaan

Toegevoegde agenda

 1. Verkeerssituatie Dalstraat Wiekevorst - Theo Van Thielen - Vlaams Belang
 2. Bestrijding en preventie ratten - Jan Baestaens - eta+
 3. Wateroverlast centrum Hallaar - Jan Baestaens - eta+
 4. Parkeren station - Jan Baestaens - eta+
 5. Werkregeling gemeentearbeiders bij hitte - Jan Baestaens - eta+
 6. Fiets- en voetpaden Goorweg - Marcel Van Hoof - eta+
 7. Verbouwingswerken academies - Marcel Van Hoof - eta+
 8. Plannen en projecten - Marcel Van Hoof - eta+
 9. Verkeerssituatie Hoge Brugstraat en Spoorwegstraat - Marcel Van Hoof - eta+