Agenda gemeenteraad

Op dinsdag 12 februari 2019 om 20 uur vindt in de gemeenteraadzaal in het gemeentehuis, Kerkplein 15 (linker zij-ingang, eerste verdieping), 2220 Heist-op-den-Berg, een vergadering van de gemeenteraad plaats.

Volgende punten staan op de agenda van de openbare zitting:

 1. Toelichting ambitienota nieuwe beleidsploeg
 2. Kennisname besluit gouverneur - begroting 2019 politiezone Heist
 3. Vacantverklaring betrekking coach team Gemeen Recht in Mobiliteit 2019/01
 4. Gemeentelijke commissie voor ruimtelijke ordening: samenstelling en organisatie oproep kandidaturen
 5. Samenwerkingsovereenkomst project K-18-079 'Weg- en rioleringswerken Heibloemstraat (tussen Peremansheidestraat en Lostraat), Heibloemstraat (tussen Mechelbaan en Heibloemstraat), Goorlei en Peersdonkendreef'
 6. Pidpa - Kennisname van de rechtspositieregeling, de deontologische code en het arbeidsreglement
 7. Onderwijsvereniging van Steden en Gemeenten vzw - aanduiding afgevaardigde algemene vergadering
 8. vzw Lokaal Gezondheidsoverleg Mechelen (Logo) - verlenging lidmaatschap en afvaardiging algemene vergadering en raad van bestuur
 9. Samenstelling raad van bestuur Pontes (kiesdistrict Lier)
 10. Cipal - bijzondere algemene vergadering van 22 maart 2019 - agenda, aanduiding vertegenwoordigers en vaststelling mandaat
 11. Regionaal Landschap Rivierenland vzw - aanstelling effectief en plaatsvervangend lid algemene vergadering
 12. Regionaal Landschap Rivierenland vzw - aanstelling effectieve en plaatsvervangende kandidaat-bestuurder voor de raad van bestuur
 13. Iverlek - buitengewone algemene vergadering 22 maart 2019 - aanduiding vertegenwoordigers en vaststelling mandaat
 14. Iverlek - buitengewone algemene vergadering 22 maart 2019 - agenda en voordracht kandidaat-lid regionaal bestuurscomité en raad van bestuur
 15. Intekening op provinciale aandelen van Pidpa
 16. Toekenning nominatieve subsidie - Toelage 2019 aan Vriendenkring Heist
 17. Lastvoorwaarden en gunningswijze - Buitengewoon onderhoud aan asfaltwegen - dienstjaar 2019

Toegevoegde agenda

Vragen

 1. Vraag Marcel Van Hoof (eta+): Terreinen Molenzonen: stand van zaken

Punten

 1. Voorstel Frans Poortmans (Vlaams Belang): Invoeren retributiereglement voor vernieuwen, verlengen of vervangen verblijfsvergunning 'bewijs van inschrijving in het vreemdelingenregister - tijdelijk verblijf' (elektronische A-kaart)
 2. Voorstel Marcel Van Hoof (eta+): Herstellingen Bergstraat

Contactinformatie