Agenda gemeenteraad

Op dinsdag 11 december 2018 om 20 uur vindt in de gemeenteraadzaal in het gemeentehuis, Kerkplein 15 (linker zij-ingang, eerste verdieping), 2220 Heist-op-den-Berg, een gemeenteraadszitting plaats, waarop iedereen welkom is.

Volgende punten staan op de agenda van de openbare zitting:

 1. Kennisname besluit gouverneur - rekening 2017 politiezone Heist
 2. Kennisname besluit gouverneur - begrotingswijzigingen 5 en 6/2018 politiezone Heist
 3. Begroting 2019 - politiezone Heist - Vaststelling
 4. Werken, leveren en plaatsen van beveiligingsinstallatie politie - goedkeuring meerwerken en verrekening
 5. Wijziging organogram en verdeling van personeel politiezone Heist
 6. Vacantverklaring betrekking lokale recherche teamlid jeugd en gezin/IFG (Mobiliteit 2018/05)
 7. Vacantverklaring betrekking teamlid bijzonder leefmilieu – omgevingsvergunningen en dierenwelzijn in Mobiliteit 2019/01
 8. Vacantverklaring betrekking coach jeugd en gezin/IFG - politieassistent in Mobiliteit 2019/01
 9. Samenwerkingsovereenkomst project K-18-072 'Weg- en rioleringswerken Berlaarbaan'
 10. Addendum samenwerkingsovereenkomst Aquafin-project 22803 - verbindingsriolering Bruggeneinde
 11. Ruimtelijk uitvoeringsplan Park Hof ter Laken - voorlopige vaststelling
 12. Goedkeuring mandaat deelname Open Oproep Vlaamse Bouwmeester voor volledige studieopdracht opmaak ontwikkelingsstrategie en haalbaarheidsstudie voor realisatie van een administratief centrum in Heist-op-den-Berg
 13. Goedkeuring statuten OCMW-vereniging Welzijnszorg Kempen
 14. Pontes - algemene vergadering 19 december 2018 - agenda en vaststelling mandaat vertegenwoordigers
 15. Rapportage in het kader van het decreet van 6 juli 2001 houdende de intergemeentelijke samenwerking
 16. Arbeids- en schoolreglementen gemeentelijke academies
 17. Budget 2019 - Gemeente
 18. Budget 2019 – Autonoom gemeentebedrijf - Goedkeuring
 19. Budget 2019 - OCMW Heist-op-den-Berg - Goedkeuring
 20. Kerkfabriek Heilige Naam Jezus Grootlo – Aktename budgetwijziging 2018
 21. Kerkfabriek Heilige Naam Jezus Grootlo – Aktename budget 2019
 22. Hulpverleningszone Rivierenland - goedkeuring dotatie dienstjaar 2019

Contactinformatie