Agenda gemeenteraad

Op dinsdag 30 juni 2020 om 20 uur vindt een digitale vergadering van de gemeenteraad plaats.

In het kader van de huidige coronamaatregelen vindt de vergadering plaats achter gesloten deuren.

Volgende punten staan op de agenda van de openbare zitting:

 1. Wijziging politiebegroting gewone dienst 1 en buitengewone dienst 2 - 2020
 2. Intentie aansluiting Gemeenschappelijke Interne Dienst voor Preventie en Bescherming op het Werk van IOK
 3. Goedkeuring organiek kader, uitvoeringsbesluit en organogram politiezone Heist
 4. Goedkeuring functiebeschrijvingen gerechtelijke zuil
 5. Vacantverklaring betrekking hoofdinspecteur (coach) hoofdzakelijk interventie
 6. Vacantverklaring betrekking inspecteur teamlid lokale recherche (Mobiliteit 2020/03)
 7. Aankoop en installatie ANPR-camera's met trajectcontrole Mechelbaan Booischot
 8. Aankoop twee motorfietsen politie uit federale raamovereenkomst '2016 R3 004'
 9. Zaak van de wegen binnen procedure van omgevingsaanvraag - weigering wijziging rooilijn verkaveling Rechtestraat
 10. Zaak van de wegen - stratentracé en uitrusting openbaar domein verlengenis Kleistraat (verkaveling)
 11. Definitieve vaststelling gedeeltelijke verlegging voetweg 135 (nabij Plasstraatje)
 12. Rooilijn verkaveling Plasstraatje
 13. Rooilijn verkaveling Oude Liersebaan 68 en 68 A
 14. Rooilijn verkaveling Zonnedauwlei
 15. Kennisname en bekrachtiging besluit burgemeester tot tijdelijke uitbreiding van de terrasruimte voor horecazaken
 16. Plaatsing terrassen naar aanleiding van heropening horeca
 17. Ruimtelijk uitvoeringsplan Noordrand Industriepark - voorlopige vaststelling
 18. Voorontwerp - project 2018-02.04 rotonde Broekstraat
 19. Oostelijke Rondweg (2005-02.02) - Aankoop innemingen 31 en 32
 20. Grondverwerving sport- en landschapspark Hof van Riemen
 21. Delegatie bestek en procedure project 2018-02.15 Toegangsweg Kloosterstraat
 22. Bestemming caravan op standplaats Broekmansstraat 89 D
 23. Kunstkuur-projecten: samenwerking gemeentelijke Academie voor Muziek-Woord-Dans en basisscholen
 24. Intergemeentelijke onroerend erfgoeddienst Berg en Nete - Meerjarenplan 2021-2026
 25. Subsidiereglement tijdelijke ondersteuning Heistse jeugdverenigingen in functie van extra coronakosten voor zomerkampen en verhuur kampplaatsen
 26. Bekrachtiging collegebeslissing aanpassing retributiereglement buitenschoolse kinderopvang
 27. Overeenkomst scholen voor gedeeld gebruik infrastructuur voor organisatie buitenschoolse kinderopvang
 28. Rapportering organisatiebeheersing 2019
 29. Verslag meldingen en klachten 2019
 30. Kennisname bestek ontwerper renovatiewerken gebouwen Hof Ter Laken
 31. Jaarrekening 2019 - Gemeente Heist-op-den-Berg - Vaststelling
 32. Jaarrekening 2019 - OCMW Heist-op-den-Berg - Goedkeuring
 33. Jaarrekening 2019 - Autonoom gemeentebedrijf
 34. Aanpassing meerjarenplan 2020-2025 - 1 - Gemeente Heist-op-den-Berg - vaststelling
 35. Aanpassing meerjarenplan 2020-2025 - 1 - OCMW Heist-op-den-Berg - goedkeuring
 36. Aanpassing meerjarenplan 2020-2025 - 1 - Autonoom gemeentebedrijf Heist-op-den-Berg - goedkeuring

Toegevoegde agenda

Vragen

 1. Maatregelen ter voorkoming van beschadiging van privé-eigendom door begroeiing op openbaar domein - Jan Baestaens - eta+
 2. Optimaliseren erbarmelijke fietsinfrasctructuur - Jan Baestaens - eta+
 3. Invoeren traagheidsregime Mechelbaan - Jan Baestaens - eta+
 4. Bergstraat: evaluatie eenrichtingsverkeer en uitbreiding terrassen - Marcel Van Hoof - eta+
 5. Organisatie minibraderij - Marcel Van Hoof - eta+
 6. Werkzaamheden Oude Liersebaan - Marcel Van Hoof - eta+
 7. Sluikstort en zwerfvuil: ook in onze gemeente een kwaal? - Frans Poortmans - Vlaams Belang