Agenda gemeenteraad

Op woensdag 2 december 2020 om 20 uur vindt een digitale vergadering van de gemeenteraad plaats.

In het kader van de huidige coronamaatregelen vindt de vergadering plaats achter gesloten deuren. De gemeenteraad wordt uitgezonden via livestream op het YouTubekanaal van het lokale bestuur.

Volgende punten staan op de agenda van de openbare zitting:

 1. Kennisname besluit gouverneur - rekening 2019 politiezone Heist
 2. Begroting 2021 - politiezone Heist - vaststelling
 3. Goedkeuring aanschaf interventievoertuig politie
 4. Lastvoorwaarden en aanduiding deelnemers onderhandelingsprocedure operationele leasing interventievoertuig politie
 5. Goedkeuring aankoop collectieve vuurwapens - intekening op raamovereenkomst 'POL WESTKUST 2017-019' van Politiezone Westkust
 6. Goedkeuring aanpassing verordening beperkte geldigheidsduur conformiteitsattest voor woningen en kamerwoningen
 7. Vaststelling contractvoorwaarden huurovereenkomst natuurgebied 'De Bruggeneindse Goren'
 8. Goedkeuring samenwerkingsovereenkomst met Natuurpunt Beheer vzw
 9. Goedkeuring reglement gemeentelijke tuinwedstrijd
 10. Goedkeuring aanpassing retributiereglement Toerisme - toevoeging verkoop spelden zwaan
 11. Meldpunt problematische woonsituaties
 12. Goedkeuring conceptnota drugsbeleid
 13. Goedkeuring samenwerkingsovereenkomst met Agentschap Integratie en Inburgering 2020-2025
 14. Goedkeuring arbeids- en academiereglementen en aanvangsbegeleiding gemeentelijke academies
 15. Jaarlijkse vaststelling algemene verlofregeling gemeentelijke academies en verlofregeling administratie
 16. Goedkeuring invulling lestijdenpakket gemeentelijke academies en punten organisatie
 17. Goedkeuring verlenging retributiereglement bibliotheek
 18. Kennisname en bekrachtiging besluit burgemeester afgelasting zondagmarkt
 19. Cipal - algemene vergadering van 10 december 2020 - goedkeuring agenda en vaststelling mandaat vertegenwoordigers
 20. IGEMO - algemene vergadering 11 december 2020 - goedkeuring agendapunten en vaststelling mandaat vertegenwoordigers
 21. Pontes - buitengewone algemene vergadering 17 december 2020 - goedkeuring agenda en vaststelling mandaat vertegenwoordigers
 22. Pidpa - buitengewone algemene vergadering 18 december 2020 - goedkeuring agenda en vaststelling mandaat vertegenwoordigers
 23. Invulling sectoraal akkoord
 24. Aanpassing meerjarenplan 2020-2025 - 2 - Gemeente Heist-op-den-Berg - vaststelling
 25. Aanpassing meerjarenplan 2020-2025 - 2 - OCMW Heist-op-den-Berg - goedkeuring
 26. Aanpassing meerjarenplan 2020-2025 - 2 - Autonoom gemeentebedrijf Heist-op-denBerg - goedkeuring
 27. Toekennen nominatieve subsidies 2020 - deel 3
 28. Toekennen nominatieve subsidies 2021
 29. Goedkeuring lastvoorwaarden en gunningswijze: onderhoudswerken aan bestratingen dienstjaar 2021

Toegevoegde agenda

Vragen

 1. Sanitaire voorzieningen openbaar domein - Jan Baestaens - eta+
 2. Kerststal Heist-Goor - Jan Baestaens - eta+

Datum bekendmaking: 29 november 2020

Contactinformatie