Agenda raad voor maatschappelijk welzijn

Op dinsdag 30 juni 2020 om 20 uur vindt een digitale vergadering van de raad voor maatschappelijk welzijn plaats, aansluitend bij de vergadering van de gemeenteraad.
 
Volgende punten staan op de agenda van de openbare zitting:
 
  1. Rapportering organisatiebeheersing 2019
  2. Verslag meldingen en klachten 2019
  3. Jaarrekening 2019 - OCMW Heist-op-den-Berg - vaststelling
  4. Aanpassing meerjarenplan 2020-2025 - 1 - OCMW Heist-op-den-Berg - vaststelling
  5. Goedkeuring intentieverklaring inzake ouderenzorg.