Agenda raad voor maatschappelijk welzijn

De openbare zitting van de raad voor maatschappelijk welzijn vindt plaats op dinsdag 12 november 2019 aansluitend bij de vergadering van de gemeenteraad in de raadzaal, Kerkplein 15, 2220 Heist-op-den-Berg.
 
Volgende punten staan op de agenda van de openbare zitting:
 
  1. Minimale levering aardgas 2019-2020
  2. Kwaliteitshandboek team Onthaalouders
  3. Actualisatie van de rechtspositieregeling en het arbeidsreglement naar aanleiding van het nieuwe ziekteverzuimbeleid
  4. Tussengemeentelijke maatschappij voor services (TMVS) - buitengewone algemene vergadering 10 december 2019 - goedkeuring agenda, statutenwijziging en vaststelling mandaat vertegenwoordigers
  5. Cipal - algemene vergadering van 12 december 2019 - goedkeuring agenda en vaststelling mandaat vertegenwoordigers
  6. IOK - buitengewone algemene vergadering 17 december 2019 - goedkeuring agenda en vaststelling mandaat vertegenwoordigers
  7. Wijziging verdeelsleutel Gemeentefonds

Contactinformatie