Algemene vergadering welzijnsvereniging

De algemene vergadering vergadert ten minste tweemaal per jaar om te beraadslagen over onder meer de goedkeuring van de beleidsrapporten.

Het OCMW Heist-op-den-Berg wordt in de algemene vergadering vertegenwoordigd door 35 afgevaardigden, zijnde de voltallige raad voor maatschappelijk welzijn.

De algemene vergadering wordt voorgezeten door de voorzitter van de welzijnsvereniging, Luc Vleugels.

Samenstelling