Ambulante handel

Met ambulante activiteit bedoelt men het verkopen, te koop aanbieden of met het oog op verkoop uitstallen van producten of diensten aan de consument op o.a. openbare markten, op of langs de openbare weg, ten huize van de consument, ...
De handelaar dient steeds te beschikken over een geldige machtiging voor ambulante handel.
Bijkomend dient de handelaar steeds over een toelating van het gemeentebestuur te beschikken. Dit kan bijvoorbeeld een abonnement op de wekelijkse markt zijn, een collegebeslissing tot het bv. wekelijks uitbaten van een kraam langs of op de openbare weg, ...