B.I.S. Afstandsonderwijs

Van het Ministerie van de Vlaamse Gemeenschap.
B.I.S. staat voor Begeleid Individueel Studeren.

Hendrik Conscience-gebouw, Toren C6, Koning Albert II–laan 15, 1210 Brussel
Tel. (gratis) 0800 92 370, mail bis@vlaanderen.be,
website www.bis.vlaanderen.be

Via de website kan je rechtstreeks inschrijven voor een cursus.