CBE Open School

Noordstraat 25 bus 7, 2220 Heist-op-den-Berg
Tel. 015 23 78 00, mail info@cbe-openschool.be, website www.basiseducatie.be

Onze maatschappij verandert voortdurend. Niet te verwonderen dat heel wat mensen in Vlaanderen problemen hebben met lezen, schrijven en rekenen. Of dat ze andere basisvaardigheden tekortkomen om zich staande te houden in onze ingewikkelde maatschappij.

Het is nooit te laat om deze basisvaardigheden aan te leren of op te frissen. Dat kan bij CBE Open School, een van de 13 centra voor basiseducatie in Vlaanderen. Er worden cursussen aan laaggeschoolde volwassenen gegeven, die nu opnieuw willen (bij)leren.

  • Nederlands moedertaal: cursisten leren beter lezen en schrijven in functie van hun dagelijkse situatie thuis, op het werk of als voorbereiding op verder leren.
  • Rekenen: cursisten leren procenten berekenen, werken met kommagetallen, inhoud en oppervlakte berekenen, maten en gewichten hanteren, grafieken en tabellen lezen, driehoeksmeting,...
  • Computerlessen: cursisten leren de computer opstarten en afsluiten, de muis en het toetsenbord gebruiken, bestanden openen, opslaan en sluiten, werken met e-mail, werken met internet, chatten,...
  • Algemene vorming: cursisten verwerven de nodige vaardigheden om zich te oriënteren op belangrijke maatschappelijke terreinen, bv. de weg vinden met kaart, kompas en gps, apparaten en automaten leren gebruiken,...
  • Cursussen op vraag: er worden ook cursussen georganiseerd op vraag van OCMW, VDAB, gemeente, bedrijven,... Het programma wordt in overleg opgebouwd, bv. vorming voor personen tewerkgesteld in artikel 60, cursussen "meer doen met minder geld" voor personen in budgetbeheer,...