Andere reglementen

Reglementen die zijn goedgekeurd na 1 januari 2022, kan je ook terugvinden op de raadpleegomgeving van het lokale bestuur.

Algemeen

Reglement digitale infoborden

 • goedgekeurd door de gemeenteraad op 14 mei 2024
 • bekendgemaakt op 16 mei 2024

Reglement gemeentekrant

 • goedgekeurd door de gemeenteraad op 14 mei 2024
 • bekendgemaakt op 16 mei 2024

Kaderreglement voor lokale acties met wedstrijd

 • goedgekeurd door de gemeenteraad op 12 maart 2024
 • bekendgemaakt op 13 maart 2024

Deontologische code voor lokale mandatarissen

 • goedgekeurd door de gemeenteraad op 18 april 2023
 • bekendgemaakt op 19 april 2023

Deontologische code voor lokale mandatarissen

 • goedgekeurd door de raad voor maatschappelijk welzijn op 18 april 2023
 • bekendgemaakt op 19 april 2023

Bijzondere bestuurlijke politieverordening huishoudelijk afval en vergelijkbaar bedrijfsafval

 • goedgekeurd door de gemeenteraad op 8 november 2016
 • bekendgemaakt op 14 november 2016

Bijzondere bestuurlijke politieverordening ambulante activiteiten op de openbare markten

 • goedgekeurd door de gemeenteraad op 20 april 2010
 • bekendgemaakt op 23 april 2010

Bijzondere politieverordening betreffende de gemeentelijke administratieve sancties voor de overtredingen betreffende het stilstaan en het parkeren en voor de overtredingen betreffende de verkeersborden C3 en F103, vastgesteld met automatisch werkende toestellen

 • goedgekeurd door de gemeenteraad op 4 juli 2017
 • bekendgemaakt op 13 juni 2017

GAS - Aanpassing Bijzondere Bestuurlijke Politieverordening betreffende de beperkte snelheidsovertredingen

 • goedgekeurd door de gemeenteraad op 27 juni 2023
 • bekendgemaakt op 28 juni 2023

GAS - Bijzondere Bestuurlijke Politieverordening betreffende de beperkte snelheidsovertredingen

 • goedgekeurd door de gemeenteraad op 14 februari 2023
 • bekendgemaakt op 16 februari 2023

GAS - Algemene bestuurlijke politieverordening - aanpassing

 • goedgekeurd door de gemeenteraad op 25 juni 2024
 • bekendgemaakt op 26 juni 2024

Politiereglement inzake het privatieve gebruik van het openbaar domein voor het plaatsen van terrassen voor horecazaken

 • goedgekeurd door de gemeenteraad op 14 februari 2023
 • bekendgemaakt op 16 februari 2023

Zonale politieverordening over maatregelen tot het voorkomen en bestrijden van brand in publiek toegankelijke inrichtingen

 • goedgekeurd door de gemeenteraad op 10 oktober 2017
 • bekendgemaakt op 11 oktober 2017

Beslissing toelating gebruik mobiele camera's door leden van Politiezone Heist

 • goedgekeurd door de gemeenteraad op 14 februari 2023
 • bekendgemaakt op 16 februari 2023

Personeel

E-policy

 • goedgekeurd door de gemeenteraad op 10 januari 2023
 • bekendgemaakt op 11 januari 2023

E-policy

 • goedgekeurd door de raad voor maatschappelijk welzijn op 10 januari 2023
 • bekendgemaakt op 11 januari 2023

Deontologische code personeel

 • goedgekeurd door de raad van bestuur AGB op 7 oktober 2021
 • bekendgemaakt op 12 oktober 2021

Deontologische code personeel

 • goedgekeurd door de gemeenteraad en de raad voor maatschappelijk welzijn op 14 september 2021
 • bekendgemaakt op 20 september 2021

Deontologische code en gedragscode voor sociale media

 • goedgekeurd door de gemeenteraad op 28 juni 2022
 • bekendgemaakt op 30 juni 2022

Deontologische code en gedragscode voor sociale media

 • goedgekeurd door de raad voor maatschappelijk welzijn op 28 juni 2022
 • bekendgemaakt op 29 juni 2022

Aanpassing arbeidsreglement gemeente voor ééndagsziekte zonder doktersbriefje

 • goedgekeurd door de gemeenteraad op 14 februari 2023
 • bekendgemaakt op 16 februari 2023

Aanpassing arbeidsreglement OCMW voor ééndagsziekte zonder doktersbriefje

 • goedgekeurd door de raad voor maatschappelijk welzijn op 14 februari 2023
 • bekendgemaakt op 15 februari 2023

Aanpassing arbeidsreglement gemeente in functie van e-policy

 • goedgekeurd door de gemeenteraad op 13 september 2022
 • bekendgemaakt op 14 september 2022

Aanpassing arbeidsreglement OCMW in functie van e-policy

 • goedgekeurd door de raad voor maatschappelijk welzijn op 13 september 2022
 • bekendgemaakt op 14 september 2022

Rechtspositieregeling gemeente-OCMW (recentste wijziging)


Leefomgeving

Gemeentelijke stedenbouwkundige verordening overwelven en betuinen van grachten

 • goedgekeurd door de gemeenteraad op 25 juni 2024
 • bekendgemaakt op 26 juni 2024

Tijdelijke politieverordening Hestival 2024

 • goedgekeurd door de gemeenteraad op 25 juni 2024
 • bekendgemaakt op 26 juni 2024

Wedstrijdreglement Muurschildering De Loods

 • goedgekeurd door de gemeenteraad op 20 februari 2024
 • bekendgemaakt op 21 februari 2024

Reglement eindejaarsactie 'Liever Lokaal'

 • goedgekeurd door de gemeenteraad op 14 november 2023
 • bekendgemaakt op 16 november 2023

Toewijzingsreglement werkingsgebied woonmaatschappij Woonschakel Berg & Nete: Rivierenland-Oost

 • goedgekeurd door de gemeenteraad op 10 oktober 2023
 • bekendgemaakt op 11 oktober 2023

Wedstrijdreglementen lokale acties Autoloze Zondag en Shop en Win-actie

 • goedgekeurd door de gemeenteraad op 14 september 2023
 • bekendgemaakt op 15 september 2023

Wedstrijdreglement project 'Verminderen van wegwerpplastiek op markten'

 • goedgekeurd door de gemeenteraad op 12 september 2023
 • bekendgemaakt op 13 september 2023

Politiereglement betreffende de organisatie van openbare evenementen

 • goedgekeurd door de gemeenteraad op 9 mei 2023
 • bekendgemaakt op 10 mei 2023

Reglement pop-up horeca

 • goedgekeurd door de gemeenteraad op 9 mei 2023
 • bekendgemaakt op 10 mei 2023

Reglement houdende circussen/rondreizende tentoonstellingen of andere niet-permanente amusementsbedrijven (met uitzondering van kermissen)

 • goedgekeurd door de gemeenteraad op 9 mei 2023
 • bekendgemaakt op 10 mei 2023

Lokaal toewijzingsreglement sociale huurwoningen

 • goedgekeurd door de gemeenteraad op 11 oktober 2022
 • bekendgemaakt op 12 oktober 2022

Straatgeveltuinen

 • goedgekeurd door de gemeenteraad op 23 maart 2021
 • bekendgemaakt op 24 maart 2021

Inrichting van speelstraten

 • goedgekeurd door de gemeenteraad op 10 februari 2021
 • bekendgemaakt op 12 februari 2021

Verordening beperkte geldigheidsduur conformiteitsattest voor woningen en kamerwoningen

 • goedgekeurd door de gemeenteraad op 10 januari 2023
 • bekendgemaakt op 11 januari 2023

Gemeentelijke tuinwedstrijd

 • goedgekeurd door de gemeenteraad op 2 december 2020
 • bekendgemaakt op 6 december 2020

Reglement op organisatie van bingo- en kienspelen

Waarborgregeling bouwwerken

 • goedgekeurd door de gemeenteraad op 17 december 2019
 • bekendgemaakt op 23 december 2019

Waarborgreglement (her)aanplant bomen en aanleg voortuinen

 • goedgekeurd door de gemeenteraad op 12 december 2023
 • bekendgemaakt op 13 december 2023

Dienstverlening

Wedstrijdreglement fotowedstrijd (Buiten)gewone Heistenaren

 • goedgekeurd door het college op 30 april 2024
 • bekendgemaakt op 3 mei 2024

Opvang Oekraïnse vluchtelingen

 • goedgekeurd door de raad voor maatschappelijk welzijn op 14 maart 2023
 • bekendgemaakt op 15 maart 2023

Charter inspraak en participatie gemeente

 • goedgekeurd door de gemeenteraad op 14 februari 2023
 • bekendgemaakt op 16 februari 2023

Charter inspraak en participatie OCMW

 • goedgekeurd door de raad voor maatschappelijk welzijn op 14 februari 2023
 • bekendgemaakt op 15 februari 2023

Aanpassing reglement Sociale Kruidenier

 • goedgekeurd door de raad voor maatschappelijk welzijn op 8 november 2022
 • bekendgemaakt op 15 november 2022

Reglement Gemeentekrant Hallo Heist

 • goedgekeurd door de gemeenteraad op 12 oktober 2021
 • bekendgemaakt op 13 oktober 2021

Gebruikersreglementen Druk en Uitleen

 • goedgekeurd door de gemeenteraad op 17 december 2019
 • bekendgemaakt op 23 december 2019

Gebruikersreglementen Druk en Uitleen

 • goedgekeurd door de gemeenteraad op 6 december 2022
 • bekendgemaakt op 9 december 2022
 • inwerkingtreding: 1 januari 2023

Klachtenreglement

 • goedgekeurd door de gemeenteraad op 10 september 2019
 • bekendgemaakt op 11 september 2019

Reglement infoborden

 • goedgekeurd door de gemeenteraad op 8 september 2015
 • bekendgemaakt op 28 september 2015

Vrije tijd en samenleving

Reglement Open+ en openingsuren bib

 • goedgekeurd door de gemeenteraad op 23 maart 2021
 • bekendgemaakt op 24 maart 2021

Onderwijs

Academiereglement 2024-2025 gemeentelijke academie voor Beeldende en Toegepaste Kunsten

 • goedgekeurd door het college op 25 juni 2024
 • bekendgemaakt op 26 juni 2024

Aanpassing academiereglement 2024-2025 gemeentelijke academie Muziek-Woord-Dans

 • goedgekeurd door het college op 25 juni 2024
 • bekendgemaakt op 26 juni 2024

Aanpassing arbeidsreglement gemeentelijke academie voor Muziek-Woord-Dans - schooljaar 2024-2025

 • goedgekeurd door het college op 11 juni 2024
 • bekendgemaakt op 14 juni 2024

Aanpassing arbeidsreglement gemeentelijke academie voor Beeldende en Toegepaste Kunsten - schooljaar 2024-2025

 • goedgekeurd door het college op 11 juni 2024
 • bekendgemaakt op 14 juni 2024

Aanpassing arbeidsreglement en academiereglement gemeentelijke academie voor Muziek-Woord-Dans - schooljaar 2023-2024

 • goedgekeurd door de gemeenteraad op 10 oktober 2023
 • bekendgemaakt op 11 oktober 2023

Wijziging arbeidsreglement gemeentelijk onderwijs (2023-2024)

 • goedgekeurd door de gemeenteraad op 12 september 2023
 • bekendgemaakt op 13 september 2023

Wijziging schoolreglement gemeentelijk onderwijs (2023-2024)

 • goedgekeurd door de gemeenteraad op 12 september 2023
 • bekendgemaakt op 13 september 2023

Academiereglement gemeentelijke academie voor Beeldende en Toegepaste Kunsten

 • goedgekeurd door de gemeenteraad op 8 november 2022
 • bekendgemaakt op 9 november 2022

Arbeidsreglement, academiereglement en evaluatiereglement gemeentelijke academie voor Muziek-Woord-Dans schooljaar 2022-2023

 • goedgekeurd door de gemeenteraad op 8 november 2022
 • bekendgemaakt op 9 november 2022

Arbeids- en academiereglementen gemeentelijke academies

 • goedgekeurd door de gemeenteraad op 11 januari 2022
 • bekendgemaakt op 12 januari 2022

Arbeidsreglement gemeentelijke basisscholen

 • goedgekeurd door de gemeenteraad op 28 juni 2022
 • bekendgemaakt op 30 juni 2022

Schoolreglement gemeentelijke basisscholen

 • goedgekeurd door de gemeenteraad op 28 juni 2022
 • bekendgemaakt op 30 juni 2022

Functionerings- en evaluatiebeleid van de gemeentelijke basisscholen

 • goedgekeurd door de gemeenteraad op 19 april 2022
 • bekendgemaakt op 29 april 2022

Openbaar domein

Reglement aanleg rioleringsinfrastructuur verkavelingen

 • goedgekeurd door de gemeenteraad op 8 september 2015
 • bekendgemaakt op 28 september 2015

Gebruikerscode camperplaatsen parking zwembadsite Lostraat

 • goedgekeurd door de gemeenteraad op 12 maart 2019
 • bekendgemaakt op 15 maart 2019

Zorgverlening

Interne afsprakennota woonzorgcentrum Berkenhof

 • goedgekeurd door de raad voor maatschappelijk welzijn op 28 april 2021
 • bekendgemaakt op 29 april 2021

Thuiszorgondersteuning

 • goedgekeurd door de raad voor maatschappelijk welzijn op 17 december 2019
 • bekendgemaakt op 23 december 2019