Arbeidskaart

Om als buitenlandse werknemer in België arbeid in loondienst te kunnen verrichten, heb je in principe een arbeidskaart nodig. Maar een aantal categorieën van werknemers, bijvoorbeeld onderdanen van de EU, is vrijgesteld van de verplichting om een arbeidskaart te hebben.

Er zijn drie types van arbeidskaarten:

 • arbeidskaart B
  • geldt voor tewerkstelling in loondienst bij één bepaalde werkgever voor één specifieke functie of job
  • wordt toegekend als jouw werkgever een arbeidsvergunning aanvraagt
  • blijft geldig voor bepaalde duur, maar kan verlengd worden
 • arbeidskaart A:
  • geldt voor elk beroep in loondienst bij om het even welke werkgever
  • wordt toegekend aan een buitenlandse werknemer die kan bewijzen dat hij vier jaar heeft gewerkt met een arbeidskaart B in een periode van tien jaar verblijf, onmiddellijk voorafgaand aan de aanvraag. Dat verblijf moet wettig en ononderbroken zijn. In de praktijk wordt de arbeidskaart A maar zelden uitgereikt, omdat wie in aanmerking komt, meestal al in aanmerking komt voor een verblijf van onbeperkte duur, waardoor hij geen arbeidskaart meer nodig heeft.
  • blijft geldig voor onbepaalde duur.
 • arbeidskaart C:
  • geldt voor elk beroep in loondienst bij om het even welke werkgever
  • wordt toegekend aan buitenlandse werknemers die hier mogen verblijven om specifieke verblijfsredenen anders dan tewerkstelling (bv. studenten, kandidaat-vluchtelingen)
  • blijft geldig voor bepaalde duur, maar kan verlengd worden.

Mensen met een buitenlandse nationaliteit die in België als zelfstandige willen werken, hebben daarvoor een beroepskaart voor vreemdelingen nodig.

Voorwaarden

Voor een overzicht van de voorwaarden waaronder buitenlandse werknemers in Vlaanderen en België kunnen werken kan je terecht op de website van het Departement voor Werk en Sociale Economie of bij de provinciale dienst Economische Migratie van het Departement voor Werk en Sociale Economie. 

Procedure

 • De arbeidskaarten A en C vraag je als werknemer zelf aan. Daarvoor moet je een aanvraagdossier indienen bij de provinciale dienst Economische Migratie.
 • De arbeidskaart B wordt door jouw werkgever aangevraagd.

De dienst Economische Migratie bezorgt je vervolgens jouw arbeidskaart. Je kan deze afhalen aan het loket niet-Belgen op het gemeentehuis waar je als niet-Belg bent ingeschreven of bij de gemeente waar je werkgever gevestigd is (arbeidskaart B).

Bedrag

Je hoeft niets te betalen voor de arbeidskaart.