Archief en erfgoed

Het gemeentearchief
Gelegen in het hart van onze gemeente bewaart het Heistse gemeentearchief een belangrijk cultureel erfgoed, een bron van kennis over het verleden. Het gemeentearchief beheert documenten (19de-20ste eeuw) die de fusiegemeente Heist (1977-2011) en de vroegere deelgemeenten Heist, Booischot, Hallaar, Itegem, Schriek en Wiekevorst (ca. 1840 - 1976) als overheidsinstelling hebben opgemaakt of ontvangen.

Het gemeentearchief bevat voor groot-Heist o.a.:boek met portretboek met portret

 • registers van de burgerlijke stand, 1800-1920 (kopieën)
 • bevolkingsregisters, 19de-20ste eeuw
 • notulen van de gemeenteraad en het schepencollege, 19de-20ste eeuwoud boek
 • kiezerslijsten, 19de-20ste eeuw
 • militieregisters, 19de-20ste eeuw

Heemkundig documentatiecentrum 'Die Swane'
In hetzelfde archiefdepot wordt ook de heemkundige documentatie bewaard. Deze wordt beheerd door de Heistse heemkundige kring 'Die Swane' en de archiefdienst. Voor groot-Heist en de regio Zuiderkempen worden o.a. volgende verzamelingen bewaard:

oude kaart

 • parochieregisters, 16de-20ste eeuw
 • heem- en geschiedkundige bibliotheek (ca. 3000 publicaties)
 • plaatselijke weekbladen, 19de-20ste eeuw
 • documentatiemappen over plaatselijke en regionale thema's
 • cartografisch materiaal
 • fototheek (ruim 3000 foto's)
 • verkiezingspropaganda, 19de-20ste eeuwoude foto
 • literair archief van plaatselijke schrijvers en dichters
 • tijdschriften

Wie kan er op het archief terecht?

 • iedereLeeszaal archiefen met belangstelling voor het plaatselijke verleden
 • stamboomkundigen - in de leeszaal staan de registers van de burgerlijke stand en de parochieregisters vrij ter raadpleging
 • scholieren en studenten - voor een scriptie of verhandeling vind je in het archief mogelijk een onderwerp of een thema

Digitale bronnen

handschrift

Bevolkingsregisters

Parochieregisters en leeszaalwerken

Kaartencollectie

Tijdschriftencollectie

beschadigd document

Krantencollectie

Erfgoedbibliotheek