Asbest verwijderen, nu of nooit

7
februari
2019

Nieuw: Subsidies voor het laten ophalen van asbestgolfplaten
De aanwezigheid van asbest in en rond woningen houdt gezondheidsrisico’s in. Ook in de Kempen zijn er nog te veel gebouwen waarvan de daken en gevels bestaan uit asbestcementleien of –golfplaten. De Kempense gemeenten, IOK Afvalbeheer en OVAM maken werk van een versnelde afbouw van asbest.

Zelf asbestcement golfplaten verwijderen
Controleer eerst of je het asbest zelf mag verwijderen, beantwoord volgende vragen:

  • Ik kan het materiaal verwijderen zonder het te breken.
  • Ik kan het materiaal losschroeven met een traag draaiende schroefmachine.
  • Het materiaal lijkt nog in goede staat.
  • Ik heb hulp (personen en machines) om de platen in zijn geheel te verwijderen en in zijn geheel naar beneden te brengen.
  • Ik weet waaraan ik begin.

Is het antwoord op al die vragen ja? Dan mag je het materiaal effectief zelf verwijderen mits je de nodige veiligheidsmaatregelen neemt.

In andere gevallen neem je contact op met een erkend aannemer. Meer info vind je op www.iok.be/asbest.

Laten ophalen of zelf afleveren
Er zijn verschillende vormen van asbest. Hechtgebonden asbest kan je thuis laten ophalen. Je krijgt plaatzakken of een container (15m³), persoonlijke beschermingsmiddelen en ook een brochure met tips om het asbest veilig te verwijderen en jezelf en je gezin te beschermen. Je vult de zakken of container zelf met jouw asbestgolfplaten en/of asbestcementleien. Nadien komt IOK Afvalbeheer de zakken of container ophalen. Niet gratis, maar door de tijdelijke ondersteuning van Vlaanderen wel tegen sterk gereduceerde tarieven: tot 80% goedkoper.

Om een plaatzak of container te bestellen, bel je naar 014 56 27 75 of mail je naar afvalbeheer@iok.be, of ga je naar het e-loket op www.iok.be/asbest.

Via het recyclagepark kan je ook steeds kleinere hoeveelheden asbest gratis afleveren. Per gezin en per jaar is dit 200 kg hechtgebonden asbest (golfplaten, leien …).

Meer info over de verschillende vormen van asbest en een lijst van erkende asbestverwijderaars vind je op www.iok.be/asbest.

Contactinformatie