Attesten en akten

Akten

Akten van de burgerlijke stand zijn documenten met wettelijke bewijskracht.

Uittreksels en afschriften van akten

Uittreksels bevatten enkel de gevraagde en essentiële elementen van een akte, terwijl afschriften de volledige tekst van de akte weergeven. Uittreksels en afschriften van akten van geboorte, huwelijk, echtscheiding en overlijden zijn verkrijgbaar op de dienst Burgerlijke Stand van de gemeente waar het feit zich heeft voorgedaan. Voor uittreksels of afschriften van een overlijdensakte kan je ook terecht in de gemeente waar de overleden persoon het laatst heeft gewoond.

In Heist-op-den-Berg kan je sommige zaken ook online aanvragen.

Attesten en getuigschriften

Je kan enkel attesten en getuigschriften uit het bevolkingsregister krijgen die op jezelf betrekking hebben of, wat derden betreft, als de wet dit voorschrijft of toestaat. Hiervoor kan je terecht bij de bevolkingsdienst van je gemeente.

In Heist-op-den-Berg kan je sommige zaken online aanvragen.