Bewijs van leven

Wat?

Document waarmee een inwoner kan aantonen dat hij nog in leven is, zonder dat hij zich persoonlijk bij een instantie moet aanmelden. Dit documument wordt vaak aangevraagd in het kader van de pensioensuitreiking.

Wie kan dit aanvragen?
• de inwoners die ingeschreven zijn in het bevolkingsregister van Heist-op-den-Berg

Hoe aanvragen?