Beheer waterlopen

Heist-op-den-Berg heeft heel wat waterlopen en grachten. Het onderhoud ervan gebeurde in het verleden door de gemeente zelf. Door enkele wetswijzigingen werd deze onderhoudsplicht stilaan afgebouwd. Zo werd een deel waterlopen overgedragen naar een hogere overheid (bv. provincie). En voor de grachten op private grond geldt dat de eigenaar of aangelande voor het onderhoud moet instaan.

  • Enkel waterlopen van lokaal belang en de baangrachten vallen vandaag onder het beheer van de gemeente en rioolbeheerder Pidpa.
  • In de toekomst, vanaf juli 2024, zullen ook de publieke grachten (= belangrijke private gracht met een statuut) door het lokale bestuur beheerd worden.

Bekijk hier wie welke waterloop beheert