Bekendmaking beslissing plan-MER-plicht

Stedenbouwkundige verordening m.b.t. het overwelven en betuinen van grachten

Het team Omgevingseffecten van de Vlaamse Overheid bevestigt dat de stedenbouwkundige verordening geen aanleiding geeft tot aanzienlijke negatieve milieugevolgen en dat de opmaak van een plan-MER niet nodig is.

De screeningsnota en de beslissing over de plan-MER-plicht van de stedenbouwkundige verordening m.b.t. het overwelven en betuinen van grachten, kunnen geraadpleegd worden: