Beslissingen omgevingsprojecten

De burgemeester maakt de beslissing over de omgevingsprojecten bekend.

De beslissing ligt gedurende 30 dagen ter inzage van de bevolking bij Leefomgeving, Leopoldlei 40 in Heist-op-den-Berg na telefonische afspraak (015 23 74 00). Tijdens deze periode kan beroep worden ingesteld tegen de getroffen beslissing.

Voor volgende omgevingsprojecten ligt de beslissing ter inzage

 • 26/10/2021 - Omgevingsvergunning - Lage Dreef 33 - bouwen van vrijstaand gebouw - bekendmaking
 • 26/10/2021 - Omgevingsvergunning - Oude Godstraat 2 - terrasoverkapping tegen bestaand gebouw met aansluitend een wegschuifbare zonnetent - bekendmaking
 • 26/10/2021 - Omgevingsvergunning - Spekstraat 21 - verbouwen van halfopen eengezinswoning en bouwen bijgebouw - bekendmaking
 • 26/10/2021 - Omgevingsvergunning - Lindestraat 26 en 28 - bouwen van 2 gekoppelde woningen - bekendmaking
 • 26/10/2021 - Omgevingsvergunning - Sint-Jozefstraat 10 A - wijzigingsaanvraag omgevingsvergunning buurtzorghuis - bekendmaking
 • 26/10/2021 - Omgevingsvergunning - Hopvelden 8, 8 A, 14, 14 A, 14 B - verkaveling in 4 kavels gesloten en 1 kavel voor halfopen bebouwing - bekendmaking
 • 26/10/2021 - Omgevingsvergunning - weigering - Stationsstraat 36 en 38 - bouwen van meergezinswoning met 7 woongelegenheden na afbraak bestaande bebouwing - bekendmaking
 • 26/10/2021 - Omgevingsvergunning - weigering - Leuvensebaan en Lauwrijkstraat - verkaveling in 6 kavels open bebouwing - bekendmaking
 • 3/11/2021 - Omgevingsvergunning - weigering - Hollandstraat 173 - verbouwen eengezinswoning naar 2 gekoppelde woningen - bekendmaking
 • 3/11/2021 - Omgevingsvergunning - Heivelden 1 A - aanvraag tot fietsenstalling - bekendmaking
 • 3/11/2021 - Omgevingsvergunning - Knotwilgenweg 27 en 29 - regularisatie van stalen leidingbrug tussen twee industriegebouwen - bekendmaking
 • 3/11/2021 - Omgevingsvergunning - Baeske Broeckstraat 41 en 41 A - bouwen van 2 halfopen eengezinswoningen met aanleg oprit en parkeerplaatsen en warmtepomp - bekendmaking
 • 3/11/2021 - Omgevingsvergunning - Heerweg 52 - bouwen van hobbystal voor weidedieren - bekendmaking
 • 3/11/2021 - Omgevingsvergunning - Kapellelei 7 - aanleg van 2 parkeerplaatsen in voortuin - bekendmaking
 • 3/11/2021 - Omgevingsvergunning - Hofdreef 2 - dakrestauratie Hof ter Laken en slopen 2 bijgebouwen - bekendmaking
 • 3/11/2021 - Omgevingsvergunning - Ijzerenweg 4 - slopen van bestaande woning - bekendmaking
 • 3/11/2021 - Omgevingsvergunning - weigering - Lauwrijkstraat zn - aanleggen poel - bekendmaking
 • 3/11/2021 - Omgevingsvergunning - weigering - Slootstraat 7 - afbraak van 7 bedrijfsgebouwen en mestsilo, bouwen van loods rundveestal en aanleggen van afspuitplaats - bekendmaking
 • 9/11/2021 - Omgevingsvergunning - Heistse Hoekstraat 10 D - exploitatie klasse 2 schrijnwerkerij - bekendmaking
 • 9/11/2021 - Omgevingsvergunning - Heibloemstraat 6 E - bouwen van vrijstaande eengezinswoning en bijgebouw - bekendmaking
 • 9/11/2021 - Omgevingsvergunning - Slootstraat 18 - vervangen van asbestdakbekleding en vergroten van raamopening in een bestaande zonevreemde woning en afbraak bijgebouw - bekendmaking
 • 9/11/2021 - Omgevingsvergunning - Molenstraat 52 - verbouwen van woning - bekendmaking
 • 9/11/2021 - Omgevingsvergunning - Meyskensbos 1 A - bouwen van vrijstaand bijgebouw, uitbreiden verharding, aanleg van openlucht zwembad - bekendmaking
 • 9/11/2021 - Omgevingsvergunning - Halfstraat 12 - verbouwen van eengezinswoning - bekendmaking
 • 9/11/2021 - Omgevingsvergunning - Kerselaarlaan, Streepweg en nieuwe gemeentewegen - verkaveling met wegenaanleg - bekendmaking
 • 9/11/2021 - Omgevingsvergunning - Kasteelstraat 62 C, 62 D, 62 E - verkaveling in twee kavels en 1 kavel gesloten bebouwing na sloop garage en poolhouse - bekendmaking
 • 16/11/2021 - Omgevingsvergunning - Paul Van Roosbroecklaan 74 - regularisatie sloop bijgebouwen - bekendmaking
 • 16/11/2021 - Omgevingsvergunning - Lostraat 50 - plaatsen van sanitaire container - bekendmaking
 • 16/11/2021 - Omgevingsvergunning - Lostraat 50 - reclameborden, scorebord en veiligheidsscherm K.SK. Heist - bekendmaking
 • 16/11/2021 - Omgevingsvergunning - Puttestraat - plaatsen van geprefabriceerde betonnen hoogspanningscabine voor openbaar nut - bekendmaking
 • 16/11/2021 - Omgevingsvergunning - Kerselaarlaan 5, 5 A, 5 B - bouwen van 3 eengezinswoningen - bekendmaking
 • 16/11/2021 - Omgevingsvergunning - Schaliehoevestraat 92 A - plaatsen van prefab transformatorcabine - bekendmaking
 • 16/11/2021 - Omgevingsvergunning - Oude Liersebaan 139 B - bouwen van vrijstaande woning en tuinberging - bekendmaking
 • 16/11/2021 - Omgevingsvergunning - Leibeek - bebossing perceel - bekendmaking
 • 22/11/2021 - Omgevingsvergunning - Goorlei - bronbemaling - bekendmaking
 • 22/11/2021 - Omgevingsvergunning - Herenthoutseweg 40 - exploitatie garage-werkplaats - bekendmaking
 • 23/11/2021 - Omgevingsvergunning - Dorpsstraat 36 - functiewijziging van kantoor naar horeca - bekendmaking
 • 23/11/2021 - Omgevingsvergunning - Maria Coolstraat 17 C - bouwen van vrijstaand bijgebouw en regularisatie inplanting woning - bekendmaking
 • 23/11/2021 - Omgevingsvergunning - Liersesteenweg zn - aanleg van open bufferbekken - bekendmaking
 • 23/11/2021 - Omgevingsvergunning - weigering - Klokputten 16 - verbouwen van hoeve - bekendmaking
 • 23/11/2021 - Omgevingsvergunning - weigering - Misweg 8 - bouwen van paardenstal met mestopvang - bekendmaking
 • 23/11/2021 - Omgevingsvergunning - Kapelstraat 50 - slopen bestaande HS-cabine in metselwerk en plaatsen distributiecabine in crepistructuur - bekendmaking
 • 24/11/2021 - Omgevingsvergunning - Gommerijnstraat 75 - plaatsen van veranda - bekendmaking
 • 24/11/2021 - Omgevingsvergunning - Pleinstraat 12 A - aanbouwen van veranda - bekendmaking