Beslissingen omgevingsprojecten

De burgemeester maakt de beslissing over de omgevingsprojecten bekend.

De beslissing ligt gedurende 30 dagen ter inzage van de bevolking bij Leefomgeving, Leopoldlei 40 in Heist-op-den-Berg. Tijdens deze periode kan beroep worden ingesteld tegen de getroffen beslissing.

Voor volgende omgevingsprojecten ligt de beslissing ter inzage

 • 04/12/2018 - Omgevingsvergunning - Herman Michiels - regularisering lichte wijziging schuur en aanpassing verharding - Heistseweg 35 - bekendmaking
 • 04/12/2018 - Omgevingsvergunning - Van Eester - Ayling - herbouwen van een zonevreemde ééngezinswoning - Herentalsesteenweg 93 - bekendmaking
 • 04/12/2018 - Omgevingsvergunning - Gemeentebestuur Heist-op-den-Berg - inrichten buurtplek 't Werft - Biekorfstraat 28J - bekendmaking
 • 04/12/2018 - Omgevingsvergunning - Roger Houtmeyers - wijzigen van het aantal wooneenheden van 2 naar 3 - Schrieksesteenweg 67 - bekendmaking
 • 04/12/2018 - Omgevingsvergunning - Exclusive Pools - bouwen van een magazijn met kantoren en een loods voor opslag - Heistse Hoekstraat 3E - bekendmaking
 • 04/12/2018 - Omgevingsvergunning - Tim Jacobs-Corinne P. Hanssens - uitbreiden woning met een tuinberging - Onze-Lieve-Vrouwstraat 26 - bekendmaking
 • 04/12/2018 - Omgevingsvergunning - Maatschappij voor de huisvesting Heist-op-den-Berg - vervangingsbouw van 13 woningen - Cederstraat/Eugeen Woutersstraat - bekendmaking
 • 04/12/2018 - Weigering omgevingsvergunning - Ceuppens-Retrabouw bvba - bouwen van een meergezinswoning met 13 woonentiteiten - Lostraat 2 bus 1 tot 7 en Oude Godstraat 54 bus 1 tot 6 - bekendmaking
 • 11/12/2018 - Weigering omgevingsvergunning - Formares - Kerkbossenpark fase 2 (woonerf) - Kerkbossenstraat - bekendmaking
 • 11/12/2018 - Omgevingsvergunning - Vanthielen Ken - bouwen van een appartementsgebouw met 2 wooneenheden - Pastoor Mellaertsstraat 54 en 54 bus 1 - bekendmaking
 • 11/12/2018 - Omgevingsvergunning - Gemeentebestuur Heist-op-den-Berg - oprichten nieuw schoolgebouw en inrichtingswerken voor basisschool "De Hei" - Schrieksesteenweg 30 - bekendmaking
 • 18/12/2018 - Omgevingsvergunning (deels) - Vervloet-De Cleyn - bouwen vrijstaande ééngezinswoning - Gerststraat 1 - bekendmaking
 • 18/12/2018 - Omgevingsvergunning - Barberien Joeri - plaatsen omheining - Rode Kruisstraat 1 - bekendmaking
 • 18/12/2018 - Omgevingsvergunning - Bultinck-Van Dessel - bouwen vrijstaande ééngezinswoning - Werftsesteenweg 85A - bekendmaking
 • 18/12/2018 - Omgevingsvergunning - Jennen-Verschueren - herbouwen zonevreemde woning - Bareelweg 10-12 - bekendmaking
 • 18/12/2018 - Omgevingsvergunning - Theunis-Van den Wouwer - verbouwen ééngezinswoning - Krombeekweg 9 - bekendmaking
 • 18/12/2018 - Omgevingsvergunning - Maarten Geerts - aanpassing dakvolume ééngezinswoning - Isschotweg 30 - bekendmaking
 • 18/12/2018 - Omgevingsvergunning - Callaerts Ive - oprichten vrijstaand bijgebouw - Heibloemstraat 38 - bekendmaking
 • 27/12/2018 - Omgevingsvergunning - Double You Music (namens dhr. De Ceuster Bart) - bouwen bedrijfsgebouw - Knotwilgenweg 15 - bekendmaking
 • 27/12/2018 - Omgevingsvergunning - Vercammen Jelle - kappen van 10 bomen - Dulft 9 - bekendmaking
 • 27/12/2018 - Omgevingsvergunning - Didier Praet - verbouwen van een vrijstaande hoeve - Werftsesteenweg 47 - bekendmaking
 • 27/12/2018 - Omgevingsvergunning - Wuyts-Vervoort - bouwen van een halfopen ééngezinswoning met bijgebouw - Isschotweg 10A- bekendmaking
 • 27/12/2018 - Omgevingsvergunning - Govers-Lambrechts - kappen van 23 bomen - Heuvelstraat 18 - bekendmaking
 • 27/12/2018 - Omgevingsvergunning - Van den Broeck Florent - bouwen van een carport met berging - Leuvensebaan 24-26 - bekendmaking
 • 27/12/2018 - Weigering omgevingsvergunning - Wees-Neys - bouwen van een vrijstaande ééngezinswoning - Bruggeneindsestraat 16 - bekendmaking
 • 27/12/2018 - Omgevingsvergunning - Tom Heylen - exploitatie van een rundveebedrijf en bouwen van een mestvaalt - 's Herensweg 3 - bekendmaking
 • 27/12/2018 - Omgevingsvergunning - Op de Beeck-Vervoort - verkavelen van grond in 2 loten (opsplitsen lot 1 in 2 loten voor halfopen bebouwing) - Schaliehoevestraat 49 en 49A - bekendmaking
 • 27/12/2018 - Aktename melding - Nathalie Camerman - bronbemaling voor werf muziekacademie - Oude Godstraat 8 - bekendmaking 
 • 03/01/2018 - Omgevingsvergunning - Van den Broeck Bazar - verdere exploitatie tankstation - Heist-Goorstraat 32 - bekendmaking
 • 03/01/2018 - Omgevingsvergunning - Cortex Engineering Walter - herbouwen zonevreemde woning met bijgebouwen - Lenkestraat 21 - bekendmaking
 • 03/01/2018 - Omgevingsvergunning - Van Asch-Willems - verbouwen/uitbreiden van een vrijstaande woning - Jaarmarktstraat 13 - bekendmaking
 • 03/01/2018 - Omgevingsvergunning - De Haes-Van Reybroeck - bouwen van een vrijstaande woning - Lammeneelstraat 22B - bekendmaking
 • 03/01/2018 - Weigering omgevingsvergunning - Van Rompaey-Verscuren - opheffing huisnummer 21A - Zonderschotsesteenweg 21 en 21A - bekendmaking
 • 08/01/2019 - Omgevingsvergunning - Bruwiere- Van den Venne - bouwen vrijstaande ééngezinswoning - Krombeekweg 40C - bekendmaking
 • 08/01/2019 - Omgevingsvergunning - Op de Beeck-Jennen - bouwen halfopen ééngezinswoning - 's Gravenhagestraat 26C - bekendmaking
 • 08/01/2019 - Omgevingsvergunning - Van Opstal-Herman - bouwen van een ééngezinswoning - Cuperuslei 4B - bekendmaking
 • 08/01/2019 - Omgevingsvergunning - Martine Geukens - kappen van een ceder naast een elektriciteitspaal - Hollestraat 48 - bekendmaking
 • 08/01/2019 - Omgevingsvergunning - Chris Van den Bergh - bouwen van een garage - Leeuweriklaan 13 - bekendmaking
 • 08/01/2019 - Omgevingsvergunning - Luc Van der Stockt - vervangen van ramen - Bergstraat 73 - bekendmaking
 • 08/01/2019 - Omgevingsvergunning - Gorris-Batens - verbouwen van een ééngezinswoning - Kerkplein 18 - bekendmaking
 • 08/01/2019 - Omgevingsvergunning - Van den Brande-Eyckmans - afbraak woning en bouwen nieuwe woning - Heibloemstraat 8 - bekendmaking
 • 15/01/2019 - Omgevingsvergunning - De Hoef Theo - kappen van hoogstammige bomen - Hollandstraat 18 - bekendmaking
 • 15/01/2019 - Omgevingsvergunning - Kurt De Ceuster - regularisatie inplanting woning - Schransstraat 1I - bekendmaking
 • 15/01/2019 - Omgevingsvergunning - Patrick Schroos - wijziging verharding - Klein Pijpelstraat en Kleine Steenweg - bekendmaking
 • 15/01/2019 - Omgevingsvergunning - Joachim Van der Auwera-Lysbeth Jans - verbouwen van een woning - Broekmansstraat 99 - bekendmaking
 • 15/01/2019 - Omgevingsvergunning - Christiane Van den Acker - slopen van loodsen en bureel - Kapelstraat 70 - bekendmaking
 • 15/01/2019 - Omgevingsvergunning - Dirk Mariën - bouwen van twee gekoppelde ééngezinswoningen - Schietboomplein 1 en 2 - bekendmaking
 • 15/01/2019 - Omgevingsvergunning - Paul Pauwels - bouwen van een veranda - Broekmansstraat 108A - bekendmaking
 • 15/01/2019 - Omgevingsvergunning - Alain Mathieu - aanleggen parkeerplaats in voortuin - Hoogland 8 - bekendmaking
 • 15/01/2019 - Weigering omgevingsvergunning - Bert De Kepper - afbraak bestaande woningen en loods/winkel + uitbreiden bestaande winkel + nieuwbouw winkel voor grootschalige detailhandel - Liersesteenweg 190 en Lostraat 200, 202, 204, 206 - bekendmaking 
 • 15/01/2019 - Weigering omgevingsvergunning - Landmeter Ivo Fransen - verkavelen van een terrein in 5 kavels voor vrijstaande ééngezinswoningen - Grote Braamstraat - bekendmaking
 • 15/01/2019 - Melding omgevingsvergunning - De Ceuster Kurt - oprichten aanbouw - Schransstraat 1I - bekendmaking
 • 15/01/2019 - Melding omgevingsvergunning - Gunter Baetens - inrichten zorgwoning - Pastoriestraat 3 - bekendmaking
 • 15/01/2019 - Melding omgevingsvergunning - Ruben Verelst - plaatsen warmtepomp - Hoekstraat 27 - bekenmaking
 • 15/01/2019 - Melding omgevingsvergunning - Kitty Van Parys - plaatsen airco - Keverstraat 1A - bekendmaking

Contactinformatie