Beslissingen omgevingsprojecten

De burgemeester maakt de beslissing over de omgevingsprojecten bekend.

De beslissing ligt gedurende 30 dagen ter inzage van de bevolking bij Leefomgeving, Leopoldlei 40 in Heist-op-den-Berg. Tijdens deze periode kan beroep worden ingesteld tegen de getroffen beslissing.

Voor volgende omgevingsprojecten ligt de beslissing ter inzage 

 • 03/01/2018 - Omgevingsvergunning - Van den Broeck Bazar - verdere exploitatie tankstation - Heist-Goorstraat 32 - bekendmaking
 • 03/01/2018 - Omgevingsvergunning - Cortex Engineering Walter - herbouwen zonevreemde woning met bijgebouwen - Lenkestraat 21 - bekendmaking
 • 03/01/2018 - Omgevingsvergunning - Van Asch-Willems - verbouwen/uitbreiden van een vrijstaande woning - Jaarmarktstraat 13 - bekendmaking
 • 03/01/2018 - Omgevingsvergunning - De Haes-Van Reybroeck - bouwen van een vrijstaande woning - Lammeneelstraat 22B - bekendmaking
 • 03/01/2018 - Weigering omgevingsvergunning - Van Rompaey-Verscuren - opheffing huisnummer 21A - Zonderschotsesteenweg 21 en 21A - bekendmaking
 • 08/01/2019 - Omgevingsvergunning - Bruwiere- Van den Venne - bouwen vrijstaande ééngezinswoning - Krombeekweg 40C - bekendmaking
 • 08/01/2019 - Omgevingsvergunning - Op de Beeck-Jennen - bouwen halfopen ééngezinswoning - 's Gravenhagestraat 26C - bekendmaking
 • 08/01/2019 - Omgevingsvergunning - Van Opstal-Herman - bouwen van een ééngezinswoning - Cuperuslei 4B - bekendmaking
 • 08/01/2019 - Omgevingsvergunning - Martine Geukens - kappen van een ceder naast een elektriciteitspaal - Hollestraat 48 - bekendmaking
 • 08/01/2019 - Omgevingsvergunning - Chris Van den Bergh - bouwen van een garage - Leeuweriklaan 13 - bekendmaking
 • 08/01/2019 - Omgevingsvergunning - Luc Van der Stockt - vervangen van ramen - Bergstraat 73 - bekendmaking
 • 08/01/2019 - Omgevingsvergunning - Gorris-Batens - verbouwen van een ééngezinswoning - Kerkplein 18 - bekendmaking
 • 08/01/2019 - Omgevingsvergunning - Van den Brande-Eyckmans - afbraak woning en bouwen nieuwe woning - Heibloemstraat 8 - bekendmaking
 • 15/01/2019 - Omgevingsvergunning - De Hoef Theo - kappen van hoogstammige bomen - Hollandstraat 18 - bekendmaking
 • 15/01/2019 - Omgevingsvergunning - Kurt De Ceuster - regularisatie inplanting woning - Schransstraat 1I - bekendmaking
 • 15/01/2019 - Omgevingsvergunning - Patrick Schroos - wijziging verharding - Klein Pijpelstraat en Kleine Steenweg - bekendmaking
 • 15/01/2019 - Omgevingsvergunning - Joachim Van der Auwera-Lysbeth Jans - verbouwen van een woning - Broekmansstraat 99 - bekendmaking
 • 15/01/2019 - Omgevingsvergunning - Christiane Van den Acker - slopen van loodsen en bureel - Kapelstraat 70 - bekendmaking
 • 15/01/2019 - Omgevingsvergunning - Dirk Mariën - bouwen van twee gekoppelde ééngezinswoningen - Schietboomplein 1 en 2 - bekendmaking
 • 15/01/2019 - Omgevingsvergunning - Paul Pauwels - bouwen van een veranda - Broekmansstraat 108A - bekendmaking
 • 15/01/2019 - Omgevingsvergunning - Alain Mathieu - aanleggen parkeerplaats in voortuin - Hoogland 8 - bekendmaking
 • 15/01/2019 - Weigering omgevingsvergunning - Bert De Kepper - afbraak bestaande woningen en loods/winkel + uitbreiden bestaande winkel + nieuwbouw winkel voor grootschalige detailhandel - Liersesteenweg 190 en Lostraat 200, 202, 204, 206 - bekendmaking
 • 15/01/2019 - Weigering omgevingsvergunning - Landmeter Ivo Fransen - verkavelen van een terrein in vijf kavels voor vrijstaande ééngezinswoningen - Grote Braamstraat - bekendmaking
 • 15/01/2019 - Melding omgevingsvergunning - De Ceuster Kurt - oprichten aanbouw - Schransstraat 1I - bekendmaking
 • 15/01/2019 - Melding omgevingsvergunning - Gunter Baetens - inrichten zorgwoning - Pastoriestraat 3 - bekendmaking
 • 15/01/2019 - Melding omgevingsvergunning - Ruben Verelst - plaatsen warmtepomp - Hoekstraat 27 - bekenmaking
 • 15/01/2019 - Melding omgevingsvergunning - Kitty Van Parys - plaatsen airco - Keverstraat 1A - bekendmaking
 • 22/01/2019 - Omgevingsvergunning - De Bot Koenraad - bouwen van een tuinhuis - Hermelijn 4F - bekendmaking
 • 22/01/2019 - Omgevingsvergunning - Raeymaekers Philip - funtiewijziging wonen naar kapsalon/schoonheidssalon - Binnenweg 8 - bekendmaking
 • 22/01/2019 - Omgevingsvergunning - Sam Schoovaerts - bouwen van een bijgebouw - Broekstraat 69 - bekendmaking
 • 22/01/2019 - Omgevingsvergunning - Glen Van den Bulck - herbouwen van een zonevreemde woning - Heistseweg 66 - bekendmaking
 • 22/01/2019 - Omgevingsvergunning - Christine De Ceuster - verbouwen van een ééngezinswoning - Herentalsesteenweg 9 - bekendmaking
 • 22/01/2019 - Weigering omgevingsvergunning - Kurt Van Laeken-Kathleen Van Laeken - bouwen van een aaneengesloten meergezinswoning na slopen bestaande bebouwing - Pleinstraat 19 - bekendmaking
 • 22/01/2019 - Weigering omgevingsvergunning - Joseph Thomas - oprichten bijgebouw - Herentalsesteenweg 70 - bekendmaking
 • 22/01/2019 - Weigering omgevingsvergunning - Louis Van den Broeck - slopen van vijf woningen - Broekmansstraat 57, 59, 61, 63 en 65 - bekendmaking
 • 24/01/2019 - Omgevingsvergunning door Deputatie provincie Antwerpen - BVBA De Neef Construction Chemicals - exploitatie voor opslag en productie van chemicaliën - Industriepark 6-8 - bekendmaking
 • 29/01/2019 - Omgevingsvergunning - Wuyts Marius-Coolkens Raf - oprichten veranda - Kleine Steenweg 7 - bekendmaking
 • 29/01/2019 - Omgevingsvergunning - Jan Truyen - oprichten veranda, aanpassen ramen en deuren en uitvoeren interne bouwwerken - Mechelbaan 41 - bekendmaking
 • 29/01/2019 - Omgevingsvergunning - Quackels Jozef - bouwen van een vrijstaande ééngezinswoning - Biekorfstraat 64 - bekendmaking
 • 29/01/2019 - Omgevingsvergunning - Verschueren Marijke- Bosmans Veerle - bouwen van een halfopen ééngezinswoning en tuinhuis - Dorelarelei 3 bekendmaking
 • 29/01/2019 - Omgevingsvergunning - Liekens Hans-Volkaerts Els - renoveren en uitbreiden van een bestaande ééngezinswoning - Lostraat 8 - bekendmaking
 • 29/01/2019 - Omgevingsvergunning - Van Cant Dorien - het vellen van vier bomen - Hallaarstraat 31 - bekendmaking
 • 29/01/2019 - Omgevingsvergunning - Geoffrey Gobraiville (EG Retail Belgium) - aanpassen publiciteit bij een tankstation - Westerlosesteenweg 2 en 2A - bekendmaking
 • 29/01/2019 - Omgevingsvergunning - Veltmans Wouter - nieuwbouw rundveestal en mestopslag, aanleggen en regulariseren erfverhardingen, slopen bijgebouwen en exploitatie volgens VLAREM II - Misweg 11 - bekendmaking
 • 29/01/2019 - Omgevingsvergunning - De Putse Boterhoek - bouwen van een meergezinswoning en bijgebouw na afbraak bestaande gebouwen - Mechelsesteenweg 54 - bekendmaking
 • 29/01/2019 - Omgevingsvergunning - Eurostar bvba - hernieuwing exploitatie na verandering van een tankstation met carwash - Mechelsesteenweg 16 - bekendmaking
 • 29/01/2019 - Aktename melding - Hans Bruwiere - bronbemaling bij bouwkundige werken - Krombeekweg 40C - bekendmaking
 • 29/01/2019 - Aktename melding - Geert Witvrouwen - overdracht vergunning van een rundveebedrijf - Wimpel 8 - bekendmaking
 • 29/01/2019 - Aktename bekendmaking - NV Gravo - bronbemaling voor onderzoek hoofdaardgasleiding van Fluxys - Hulshoutsesteenweg zn - bekendmaking
 • 29/01/2019 - Aktename melding - L.V. Garry Sterckx - overdracht vergunning van een vergund rundveebedrijf en een melkgeitenstal - Hulshoutsesteenweg 15 - bekendmaking
 • 05/02/2019 - Weigering van een omgevingsvergunning - W.J. en K.D.S. - bouwen van een poolhouse en zwemvijver - Lange Molenstraat 21A - bekendmaking
 • 05/02/2019 - Weigering van een omgevingsvergunning - Bjorn Backlaine en Frauke Maurien - verbouwen/uitbreiden van een ééngezinswoning (deels zonevreemd) - Kleine Steenweg 155A - bekendmaking
 • 05/02/2019 - Omgevingsvergunning - Savelkoels Johan - functiewijziging van een gebouw, het verfraaien van de voorgevel en het aanleggen van een toonpark - Liersesteenweg 98A - bekendmaking
 • 05-02-2019 - Omgevingsvergunning - Stieven De Haes en Nathalie Jaspers - verbouwen van een ééngezinswoning - Eikestraat 7 - bekendmaking
 • 05-02-2019 - Omgevingsvergunning - Michel Van Camp en Julie Cools - verbouwen van een ééngezinswoning - Bossestraat 11 - bekendmaking
 • 05/02/2019 - Omgevingsvergunning - Horemans Geofrey - verbouwen van een ééngezinswoning - Grote Braamstraat 61 - bekendmaking
 • 05/02/2019 - Omgevingsvergunnigng - Hemaco - splitsen van appartement en wijzigen indeling kelder - Molenstraat 3 - bekendmaking
 • 05/02/2019 - Omgevingsvergunning - Matthias Laevaert - aanleggen van de tuin - Lavendelheide 2A - bekendmaking
 • 05/02/2019 - Omgevingsvergunning - Raf Vantilt en Lore Ceulemans - bouwen van een woning - Elsschot 26 - bekendmaking
 • 05/02/2019 - Omgevingsvergunning - Tim Van Echelpoel - weekendverblijf - Heidestraat 17 - bekendmaking
 • 05/020/2019 - Aktename Melding - Sophie van Aerschot - oprichten van een aanbouw - Paradijzen 24 - bekendmaking
 • 05/02/2019 - Aktename Melding - Karolien Liekens en Glenn Van Rompay - ingedeelde inrichting of activiteit voor een bronbemaling - Broekmansstraat 35B - bekendmaking
 • 05/02/2019 - Aktename Melding - Nicole Van Dijck voor Gravo NV - ingedeeld inrichting of activiteit voor een bronbemaling - Westerlosesteenweg - bekendmaking
 • 12/02/2019 - Omgevingsvergunning - Wijns Wouter (namens Chiro Zonderschot ) - kappen van 6 bomen - Blokstraat 7 - bekendmaking
 • 12/02/2019 - Omgevingsvergunning - Gemeente Heist-op-den-Berg - plaatsen van afscheidsluifel op begraafplaats Hallaar - Hollestraat zn - bekendmaking
 • 12/02/2019 - Omgevingsvergunning - Mieke Degeyter - restauratie van gevel en dak + vervangen van bestaande veranda door een nieuwe aanbouw - Schoolstraat 20 - bekendmaking
 • 12/02/2019 - Omgevingsvergunning - Sivirid Jansen - bouwen van een halfopen ééngezinswoning - Binderslaan 12 - bekendmaking
 • 12/02/2019 - Omgevingsvergunning - Gemeente Heist-op-den-Berg - kappen van bomen - Boonmarkt 15 - bekendmaking
 • 12/02/2019 - Omgevingsvergunning - Tim De Raes-Joke Schrovens - bouwen van een bijgebouw - Grote Braamstraat 25 - bekendmaking
 • 12/02/2019 - Omgevingsvergunning - Wouter Mattijs - herbouwen van een vrijstaande zonevreemde ééngezinswoning - Mollehoefweg 9 - bekendmaking
 • 12/02/2019 - Omgevingsvergunning - Koenraad Vaes - slopingsaanvraag - Paul Van Roosbroecklaan 18 - bekendmaking
 • 12/02/2019 - Omgevingsvergunning - Isabel Moons - bouwen van een tuinhuis - Denis Verschuerenstraat 14 - bekendmaking
 • 12/02/2019 - Omgevingsvergunning - Ivo Fransen - verkavelen van grond in vier loten voor gekoppelde bebouwing - Blindejennestraat 31, 31A, 31B, 31C - bekendmaking
 • 12/02/2019 - Aktename melding - Nicole Van Dijck voor Gravo NV - ingedeeld inrichting of activiteit voor een bronbemaling - Wuytjesstraat 7B - bekendmaking
 • 14/02/2019 - Aktename melding door deputatie - LV Verlinden J&T - overdracht van een omgevingsvergunning van een varkensbedrijf - Wuytjesstraat 12A - bekendmaking
 • 14/02/2019 - Omgevingsvergunning door deputatie - NV Schering Plough Labo - bouwen van een beperkt vrijstaande gebouw bij een farmaceutisch bedrijf - Industriepark 30 - bekendmaking
 • 19/02/2019 - Omgevingsvergunning - Wils Frank-Fransen Dana - uitbreiden ééngezinswoning - Pleinstraat 55 - bekendmaking
 • 19/02/2019 - Omgevingsvergunning - Julia Peeters - bouwen tuinhuis - Karel Govaertsstraat 32 - bekendmaking
 • 19/02/2019 - Omgevingsvergunning - Stijn Speltens-Deborah Meirte - bouwen carport en wijzigen raamopeningen - Averegtenlaan 47 - bekendmaking
 • 19/02/2019 - Omgevingsvergunning - Alphons Leys - vellen van bomen - Mechelsesteenweg 201 - bekendmaking
 • 19/02/2019 - Omgevingsvergunning - Kristof Van Looy-Julie Danckaerts - bouwen van  een vrijstaande ééngezinswoning - Ter Laken 105 - bekendmaking
 • 19/02/2019 - Omgevingsvergunning - Clé Evelien - herbouwen van een vrijstaande zonevreemde woning - Kapellei 11 - bekendmaking
 • 19/02/2019 - Omgevingsvergunning - Steve De Schouwer - bouwen van drie ééngezinswoningen - Ommeweg 3, 3A en 3B - bekendmaking
 • 19/02/2019 - Omgevingsvergunning - Wijns Dirk - regulariseren van een uitbouw aan een vergunde woning - Mispelaarweg 12 - bekendmaking
 • 19/02/2019 - Omgevingsvergunning - Michel Cammaert-Peggy Wijnandt - bouwen van een ééngezinswoning - Pompoenstraat 9 - bekendmaking
 • 19/02/2019 - Omgevingsvergunning - Glenn Van Rompaey - bouwen van een vrijstaand bijgebouw - Broekmansstraat 35B - bekendmaking
 • 19/02/2019 - Omgevingsvergunning - Karlien Dupont - bouwen van stallen - Broekstraat 83A - bekendmaking
 • 19/02/2019 - Omgevingsvergunning - Pieter Geens -bijstellen verkaveling (loten 5A en 6A) - Werftsesteenweg 29 en 29A - bekendmaking
 • 19/02/2019 - Aktename melding - Nicole Van Dijck voor Gravo NV - ingedeelde inrichting of activiteit bronbemaling - Gommerijnstraat zn - bekendmaking
 • 19/02/2019 - Aktename melding - BVBA Cahold - ingedeelde inrichting of activiteit overdracht omgevingsvergunning voor een supermarkt - Kerkstraat 28 - bekendmaking
 • 26/02/2019 - Omgevingsvergunning - Elke Verbeek - verbouwen en uitbreiden van een vrijstaande ééngezinswoning + slopen van aanbouwen - Paalstraat 36 - bekendmaking
 • 26/02/2019 - Omgevingsvergunning - Wees Michel-De Neys Kathleen - bouwen van een vrijstaande ééngezinswoning - Bruggeneindsestraat 16 - bekendmaking
 • 26/02/2019 - Omgevingsvergunning - Denys Peter - oprichten van een bijgebouw - Kriekenstraat 5 - bekendmaking
 • 26/02/2019 - Omgevingsvergunning - Stefaan Storme - kappen van bomen - Louis Van Bauwelstraat zn - bekendmaking
 • 26/02/2019 - Omgevingsvergunning - Philippe Verdonck-Sanne Knevels - verbouwen van een woning - Hulshoutsesteenweg 78 - bekendmaking
 • 26/02/2019 - Aktename melding - Matthias Frieda Van Veldhoven - renovatie dak - Cederstraat 4 - bekendmaking
 • 26/02/2019 - Aktename melding - Caroline Cassandra Geöcze Szendröi - houden van een koningspython in een terrarium - Kruislei 19 - bekendmaking
 • 05/03/2019 - Omgevingsvergunning - Wilfried Deneve voor Deneve Construct - bouwen van een meergezinswoning met ondergrondse parkeergarages - Populierenhof 28, 28A, 30, 30A - bekendmaking
 • 05/03/2019 - Omgevingsvergunning - Gijsbrechts Luc voor Immo Gijsbrechts - regulariseren van een zonevreemde woning met aanhorigheden - Brekelingen 1 - bekendmaking
 • 05/03/2019 - Omgevingsvergunning - Francis Tierens-Patricia Ost - bouwen van een vrijstaande woning met gekoppelde garage en bijgebouw in de tuin - Elsschot 16 - bekendmaking
 • 05/03/2019 - Omgevingsvergunning - Stepcom bvba - verbouwen en uitbreiden van een meergezinswoning - Bergstraat 55-Meylemansstraat 2 bus 1, 2, 3 - bekendmaking
 • 05/03/2019 - Omgevingsvergunning - Roger Peeters-Maria Peeters - bouwen van een vrijstaande ééngezinswoning - Mispelaarweg 14 - bekendmaking
 • 05/03/2019 - Omgevingsvergunning - Lambrechts Jozef-Melis Liliane - oprichten halfopen ééngezinswoning met carport en bijgebouw - Heylandweg 5 - bekendmaking
 • 05/03/2019 - Omgevingsvergunning - Lambrechts Jozef-Melis Liliane - oprichten gekoppelde ééngezinswoning met garage/tuinberging - Heylandweg 1 - bekendmaking
 • 05/03/2019 - Omgevingsvergunning - AM@HOME - bouwen meergezinswoning na sloop - Leopoldlei 6 - bekendmaking
 • 05/03/2019 - Weigering omgevingsvergunning - Orcka bvba - afbraak bestaande bebouwing en bouwen van een handelsruimte en 6 appartementen - Bergstraat 35, 35A, 37 - bekendmaking
 • 05/03/2019 - Weigering omgevingsvergunning - Yves Dockx - regularisatie woning - Heibergstraat 92 - bekendmaking
 • 12/03/2019 - Omgevingsvergunning - Van Hal Andy-Van Wesenbeeck Greet - verbouwen en uitbreiden van een zonevreemde woning - Saffraanbergstraat 2 - bekendmaking
 • 12/03/2019 - Omgevingsvergunning - Van Loock Tom - verbouwen en uitbreiden van een ééngezinswoning - Bevelsesteenweg 37 - bekendmaking
 • 12/03/2019 - Weigering omgevingsvergunning - Filip Vertommen - bouwen woonerf met 15 woonentiteiten - Leopoldlei 84A - bekendmaking
 • 12/03/2019 - Weigering omgevingsvergunning - Kulvir Singh - regularisatie winkel (nachtwinkel) met berging en 2 appartementen - Dorpsstraat 85 - bekendmaking
 • 12/03/2019 - Weigering omgevingsvergunning - Jules Claes - kappen van bomen en struiken - Gommerijnstraat zn - bekendmaking
 • 12/03/2019 - Weigering omgevingsvergunning - S&L Invest - oprichten halfopen bebouwing met 2 woonentiteiten - Neerweg 32A - bekendmaking
 • 12/03/2019 - Melding aktename - Linda Plompen - plaatsen overdekt terras (met regelbare lamellen) - Gildestraat 3 - bekendmaking
 • 12/03/2019 - Melding aktename - Bengt Jennen-Hanne Verschueren - bronbemaling bij bouwkundige werken - Bareelweg 10 en 12 - bekendmaking

Contactinformatie