Beslissingen omgevingsprojecten

Noodbesluit omgevingsvergunning

De Vlaamse Regering heeft op 24 maart 2020 maatregelen getroffen wat betreft de omgevingsvergunningsprocedures. 
Uitgangspunt is dat de beslissingstermijnen van lopende en nieuwe dossiers verlengd worden, maar dat overheden niet geblokkeerd worden indien zij kunnen optreden. Er wordt aangeraden om waar mogelijk zo snel stappen uit te voeren en te beslissen om zo aanvrager, beroepsindiener en burger niet te lang in het ongewisse te laten en de economische stilstand niet nog erger te maken.

Kort samengevat:

 • de lopende openbare onderzoeken worden opgeschort op 24 maart en verder gezet na 24 april 2020
 • nog niet gestarte openbare onderzoeken worden pas gestart na 24 april 2020
 • de beslissingstermijn in de vereenvoudigde procedure wordt met 30 dagen verlengd (van 60 naar 90 dagen)
 • de beslissingstermijn in de gewone procedure wordt met 60 dagen verlengd (van 105 of 120 dagen naar 165 of 180 dagen)
 • de beslissingstermijn in beroep wordt verlengd met 60 dagen
 • de periode waarbinnen beroep kan worden ingesteld wordt ook met 30 dagen verlengd, van 30 naar 60.

Het besluit van de Vlaamse Regering vind je hier.

Welk die maatregelen zijn vind je in detail besproken hier. 

De burgemeester maakt de beslissing over de omgevingsprojecten bekend.

De beslissing ligt gedurende 30 dagen ter inzage van de bevolking bij Leefomgeving, Leopoldlei 40 in Heist-op-den-Berg. Tijdens deze periode kan beroep worden ingesteld tegen de getroffen beslissing.

Voor volgende omgevingsprojecten ligt de beslissing ter inzage

 • 16/06/2020 - Omgevingsvergunning - bouwen van een ééngezinswoning - Leo Kempenaersstraat 64 - bekendmaking
 • 16/06/2020 - Omgevingsvergunning - regularisatie verbouwing woning - Vinkenlaan 11 - bekendmaking
 • 16/06/2020 - Omgevingsvergunning - bouwen van een ééngezinswoning en bijgebouw - Hollandstraat 51A - bekendmaking
 • 16/06/2020 - Omgevingsvergunning - kappen van 52 bomen - Hollestraat 43 - bekendmaking
 • 16/06/2020 - Omgevingsvergunning - regularisatie gevelwijziging en aanleggen parkings - Kapelstraat 8C - bekendmaking
 • 16/06/2020 - Omgevingsvergunning - bouwen van een veranda - Kleine Lammeneelstraat 4 - bekendmaking
 • 16/06/2020 - Omgevingsvergunning - verbouwen en regulariseren van een woning - Oude Mechelbaan 43 - bekendmaking
 • 16/06/2020 - Omgevingsvergunning - regulariseren van een bijgebouw - Molenstraat 155 - bekendmaking
 • 16/06/2020 - Omgevingsvergunning - bouwen van twee ééngezinswoningen - L'Abeillestraat 2 - 4 - bekendmaking
 • 16/06/2020 - Omgevingsvergunning - bouwen van een vrijstaande ééngezinswoning - Schaliehoevestraat 110A - bekendmaking
 • 16/06/2020 - Omgevingsvergunning - bouwen meergezinswoning - Populierenhof 10 - 12 - 14 - bekendmaking
 • 16/06/2020 - Omgevingsvergunning - bouwen van garages - Onze-Lieve-Vrouwstraat 44 - bekendmaking
 • 16/06/2020 - Omgevingsvergunning - afbraak bestaande woning + nieuwbouw 5 appartementen met 2 niveaus handelsruimte en ondergrondse parking - Bergstraat 27 - bekendmaking
 • 16/06/2020 - Aktename melding - overdracht vergunning tuinbouwbedrijf - Hollandstraat 109 - bekendmaking
 • 16/06/2020 - Aktename melding - bronbemaling aanleg riolering - Kleine Steenweg 33 - bekendmaking
 • 16/06/2020 - Aktename melding - bronbemaling aanleg riolering - Liersesteenweg 211 - bekendmaking
 • 23/06/2020 - Aktename melding - exploitatie van een transformator - Kloosterstraat 3, 5, 7, 9 - bekendmaking
 • 23/06/2020 - Aktename melding - overdracht milieuvergunning van tuincentrum/boomkwekerij - Oude Aarschotsebaan 69 - bekendmaking
 • 23/06/2020 - Omgevingsvergunning - Mispelaarweg 9 - verkaveling in 1 kavel open bebouwing - bekendmaking
 • 23/06/2020 - Omgevingsvergunning - Hermelijn 18A - bouwen van garage - bekendmaking
 • 23/06/2020 - Omgevingsvergunning - Neetweg 2B - bouwen van vrijstaande woning en bijgebouw, aanleggen zwembad, vellen van bomen - bekendmaking
 • 23/06/2020 - Omgevingsvergunning - Moerenloopstraat 63 - bouwen van tuinhuis met luifel - bekendmaking
 • 23/06/2020 - Omgevingsvergunning - Isschotweg 10C - bouwen van houten carport - bekendmaking
 • 23/06/2020 - Omgevingsvergunning - Werftsesteenweg 102A - bouwen van vrijstaande eengezinswoning - bekendmaking
 • 23/06/2020 - Omgevingsvergunning - Isschotweg 110 - bouwen van elektriciteitscabine - bekendmaking
 • 23/06/2020 - Omgevingsvergunning - Neerweg 15 - bouwen van tuinhuis - bekendmaking
 • 23/06/2020 - Omgevingsvergunning - Grote Heidestraat 29A - bouwen van eengezinswoning - bekendmaking
 • 23/06/2020 - Omgevingsvergunning - Lostraat 46 - regularisatie garage en aanbouw tegen bestaande woning - bekendmaking
 • 23/06/2020 - Omgevingsvergunning - Kerkhofstraat 9 - bouwen van vrijstaande eengezinswoning na afbraak bestaande woning - bekendmaking
 • 30/06/2020 - Omgevingsvergunning - Hallaarstraat 72 - regularisatie van overdekt terras - bekendmaking
 • 30/06/2020 - Omgevingsvergunning - Hulshoutsesteenweg 20 - verbouwen van woning met gelijkvloerse uitbreiding - bekendmaking
 • 30/06/2020 - Omgevingsvergunning - Grote Braamstraat 47D - bouwen van vrijstaande eengezinswoning - bekendmaking
 • 30/06/2020 - Omgevingsvergunning - Leo Kempenaersstraat 84 - verbouwen en uitbreiden van eengezinswoning en regularisatie slopen aanbouw - bekendmaking
 • 30/06/2020 - Omgevingsvergunning - Werftsesteenweg 42A - bouwen van eengezinswoning met bijgebouw - bekendmaking
 • 30/06/2020 - Omgevingsvergunning - Heuvelstraat 18 - bouwen van vrijstaande eengezinswoning en bronbemaling - bekendmaking
 • 30/06/2020 - Omgevingsvergunning - Velodroomstraat 17 - uitvoeren van niet-constructieve werken voorgevel - bekendmaking
 • 30/06/2020 - Weigering omgevingsvergunning - Kasteelstraat - uitbreiding Kerkbossenpark met 7 woningen en bijgebouw met carports en fietsenberging - bekendmaking
 • 30/06/2020 - Omgevingsvergunning - Hooiweg 34A, 34B, 34C - verkavelen in 3 kavels voor open bebouwing - bekendmaking
 • 30/06/2020 - Aktename melding - Hooiweg 21C - bronbemaling bij bouw van woning - bekendmaking
 • 30/06/2020 - Aktename melding - Kerkplein 14 - overdracht milieuvergunning - bekendmaking
 • 06/07/2020 - Aktename melding - Mechelbaan 80 - bronbemaling bij aanleg zwemvijver - bekendmaking
 • 06/07/2020 - Omgevingsvergunning - Liersesteenweg 166 - verdere uitbating en verandering van een tankstation - bekendmaking
 • 06/07/2020 - Omgevingsvergunning - Isschotweg 7 - verbouwen van woning met zorgwoning - bekendmaking
 • 06/07/2020 - Omgevingsvergunning - Knotwilgenweg 27D - gedeeltelijke inname loods, aanleg wasplaats, plaatsen containers en materiaal - bekendmaking
 • 06/07/2020 - Omgevingsvergunning - Schildenstraat 6 - bouwen van eengezinswoning - bekendmaking
 • 06/07/2020 - Omgevingsvergunning - Honingstraat 1A - bouwen van eengezinswoning met bijgebouw - bekendmaking
 • 06/07/2020 - Omgevingsvergunning - Mechelsesteenweg 15-17 - verbouwen van woning - bekendmaking
 • 06/07/2020 - Omgevingsvergunning - Liersesteenweg 182 - aanbrengen van gevelbekleding en isolatie - bekendmaking
 • 06/07/2020 - Omgevingsvergunning - Molenstraat 86 - verbouwen en uitbreiden van woning - bekendmaking
 • 06/07/2020 - Omgevingsvergunning - Hoge Brugstraat 14L - bouwen van tuinhuis - bekendmaking
 • 06/07/2020 - Omgevingsvergunning - Koningsbaan 44 - uitbreiden van bestaande opslagplaats en verbouwen van bestaande toonzaal - bekendmaking
 • 06/07/2020 - weigering omgevingsvergunning - Kloosterstraat 9 - ontdubbelen appartementen niveau 4 en 5, wijziging gevels niveau 4 en 5, regulariseren wijzigen draagstructuur, vloerpassen en kroonlijsthoogte van blok B - bekendmaking
 • 06/07/2020 - weigering omgevingsvergunning - Kloosterstraat 3 - regularisatie van wijzigingen in de 4 woonblokken en terreinaanleg - bekendmaking
 • 06/07/2020 - weigering omgevingsvergunning - Pompoenstraat 4 - verkavelen in 2 kavels voor halfopen en 1 kavel voor gesloten bebouwing na sloop van alle bestaande bebouwing - bekendmaking
 • 14/07/2020 - Omgevingsvergunning - Kapelstraat 20, 20A, 20B - plaatsen reclamebord - bekendmaking
 • 14/07/2020 - Omgevingsvergunning - Heistseweg 17A - bouwen van eengezinswoning met carport - bekendmaking
 • 14/07/2020 - Omgevingsvergunning - Collegestraat 7 - verbouwen van bestaande woning - bekendmaking
 • 14/07/2020 - Omgevingsvergunning - Averegtenlaan 18A - bouwen van tuinberging met afdak - bekendmaking
 • 14/07/2020 - Omgevingsvergunning - Engelenweg 4 - bouwen van eengezinswoning - bekendmaking
 • 14/07/2020 - Omgevingsvergunning - Bevelsesteenweg 29 - slopen van woning en bijgebouwen - bekendmaking
 • 14/07/2020 - Omgevingsvergunning - Lostraat 53 - functiewijziging van winkelhuis naar kinepraktijk en gevelwijzigingen - bekendmaking
 • 14/07/2020 - Omgevingsvergunning - Hellegatstraat 1 - renovatie eengezinswoning met nieuwe aanbouw - bekendmaking
 • 14/07/2020 - Omgevingsvergunning - Leemstraat 12 - verbouwen van eengezinswoning - bekendmaking
 • 14/07/2020 - Omgevingsvergunning - Liersesteenweg 148 - uitbreiden van eengezinswoning - bekendmaking
 • 14/07/2020 - Omgevingsvergunning - Krombeekweg zn - aanleggen van parking - bekendmaking
 • 14/07/2020 - Omgevingsvergunning - Leo Kempenaersstraat 2 - verbouwen van handelspand tot appartementen en nieuwbouw appartementen - bekendmaking
 • 14/07/2020 - Omgevingsvergunning - Werftsesteenweg 51 - verbouwen van bestaande woning - bekendmaking
 • 14/07/2020 - Omgevingsvergunning - Werftsesteenweg 49 - verbouwen van bestaande woning - bekendmaking
 • 14/07/2020 - Aktename melding - Heist-Goorstraat 59 - exploitatie van garage/herstelwerkplaats - bekendmaking