Bekendmaking besluiten burgemeester

De burgemeester maakt de volgende besluiten bekend volgens het decreet over het Lokaal Bestuur:

Bekendmaking:opmaak van de gemeentelijke lijst van gezworenen die kunnen worden aangewezen om in een Assisenhof te zetelen (bekendgemaakt op 25 januari 2021).

Inzage en klachtenprocedure
Om inzage te krijgen in de besluiten die op de besluitenlijsten vermeld zijn, volg je de procedure voor toegang tot bestuursdocumenten.

Het publiek kan tegen de besluiten een klacht indienen bij de toezichthoudende overheid. Meer info over deze procedure vind je in de klachtenwegwijzer op de website van het Agentschap Binnenlands Bestuur.