Belang van private grachten

Hoewel het niet wettelijk verplicht is, zorgt het lokale bestuur al jaren voor het onderhoud van de belangrijke privégrachten in onze gemeente.

Waarom? Omdat deze grachten erg belangrijk zijn voor de waterhuishouding.

  • Ze voeren het regenwater af bij een hevige regenbui en voorkomen zo dat er wateroverlast ontstaat.
  • Ze bufferen het water van daken, wegen, verhardingen, ‚Ķ
  • Ze zorgen dat het water in de bodem kan infiltreren in plaats van rechtstreeks af te voeren naar het riool. Op die manier dragen ze ook bij tot het verminderen van waterschaarste in tijden van droogte.

oplijsting belang van private grachten