Belasting- en retributiereglementen

 

Voor vragen over personenbelastingen kan je terecht bij Centrum Mechelen /Team Beheer 6. Kruisbogenhofstraat 24 bus 4, 2500 Lier, 02 575 99 40, p.mechelen.team6@minfin.fed.be

Belasting- en retributiereglementen die zijn goedgekeurd na 1 januari 2022, vind je op de raadpleegomgeving van het lokale bestuur. 

Gemeentelijke reglementen

Algemeen

Leefomgeving

Dienstverlening

  • Reglement dorpsrestaurant De Dorpskom - goedgekeurd door de gemeenteraad op 10 november 2020 - bekendgemaakt op 14 november 2020
  • Administratieve prestaties (retributiereglement) - goedgekeurd door de gemeenteraad op 17 december 2019 - bekendgemaakt op 23 december 2019
  • Administratieve stukken Burgerzaken (retributiereglement) - goedgekeurd door de gemeenteraad op 17 december 2019 - bekendgemaakt op 23 december 2019
  • Huwelijken (retributiereglement) - goedgekeurd door de gemeenteraad op 17 december 2019 - bekendgemaakt op 23 december 2019
  • Voornaamswijziging (retributireglement) - goedgekeurd door de gemeenteraad op 17 december 2019 - bekendgemaakt op 23 december 2019
  • Graf- en columbariumconcessies (retributiereglement begraafplaatsen) - goedgekeurd door de gemeenteraad op 17 december 2019 - bekendgemaakt op 23 december 2019
  • Opgraving (belastingreglement) - goedgekeurd door de gemeenteraad op 17 december 2019 - bekendgemaakt op 23 december 2019
  • Woonwagenpark (retributiereglement)- goedgekeurd door de gemeenteraad op 17 december 2019 - bekendgemaakt op 23 december 2019

Samenleving

Academies

Kinderzorg

Openbaar domein / Facilitair beheer

Reglementen OCMW

Reglementen AGB

Contactinformatie