Belastingreglementen

Reglementen die zijn goedgekeurd na 1 januari 2022, kan je ook terugvinden op de raadpleegomgeving van het lokale bestuur.

Algemeen

Verspreiding ongeadresseerd drukwerk en gelijkgestelde producten

 • goedgekeurd door de gemeenteraad op 17 mei 2022
 • bekendgemaakt op 18 mei 2022

Verspreiding ongeadresseerd drukwerk en gelijkgestelde producten - vervangen op 17 mei 2022

 • goedgekeurd door de gemeenteraad op 14 december 2021
 • bekendgemaakt op 15 december 2021

Verspreiding ongeadresseerd drukwerk en gelijkgestelde producten - vervangen op 14 december 2021

 • goedgekeurd door de gemeenteraad op 17 december 2019
 • bekendgemaakt op 23 december 2019 

Brandstofverdelingsslangen

 • goedgekeurd door de gemeenteraad op 17 december 2019
 • bekendgemaakt op 23 december 2019

Masten en pylonen

 • goedgekeurd door de gemeenteraad op 14 februari 2023
 • bekendgemaakt op 16 februari 2023

Masten en pylonen - vervangen op 14 februari 2023

 • goedgekeurd door de gemeenteraad op 17 december 2019
 • bekendgemaakt op 23 december 2019

Vervoer van personen met politievoertuig (combitaks)

 • goedgekeurd door de gemeenteraad op 11 februari 2020
 • bekendgemaakt op 12 februari 2020

Onroerende voorheffing - gemeentelijke opcentiemen

 • goedgekeurd door de gemeenteraad op 17 december 2019
 • bekendgemaakt op 23 december 2019

Personenbelasting - aanvullende gemeentebelasting

 • goedgekeurd door de gemeenteraad op 17 december 2019
 • bekendgemaakt op 23 december 2019

Leefomgeving

Inzameling en verwerking van huishoudelijke afvalstoffen en vergelijkbare bedrijfsafvalstoffen

 • goedgekeurd door de gemeenteraad op 13 oktober 2020
 • bekendgemaakt op 15 oktober 2020

Handels- en beroepsactiviteiten op privédomein

 • goedgekeurd door de gemeenteraad op 12 december 2023
 • bekendgemaakt op 13 december 2023

Handels- en beroepsactiviteiten op privédomein

 • goedgekeurd door de gemeenteraad op 10 maart 2020
 • bekendgemaakt op 13 maart 2020

Winterterrassen

 • goedgekeurd door de gemeenteraad op 8 november 2022
 • bekendgemaakt op 9 november 2022

Leegstand 

 • goedgekeurd door de gemeenteraad op 17 december 2019
 • bekendgemaakt op 23 december 2019

Tweede verblijven

 • goedgekeurd door de gemeenteraad op 17 december 2019
 • bekendgemaakt op 23 december 2019

Verwaarlozing

 • goedgekeurd door de gemeenteraad op 17 december 2019
 • bekendgemaakt op 23 december 2019

Dienstverlening

Lijk- en asbezorging - begravingen en ontgravingen

 • goedgekeurd door de gemeenteraad op 17 december 2019
 • bekendgemaakt op 23 december 2019