Beleidsnota

De beleidsnota wordt door secretaris en financieel beheerder - in overleg met het managementteam - opgemaakt en goedgekeurd door de gemeenteraad.