Beleidsplannen

Beleidsplanning is het proces van het vastleggen van de doelstellingen die een organisatie binnen een vastgestelde termijn wil bereiken. Een beleidsplan is daar de schriftelijke neerslag van. Voor de openbare sector is het werken met beleidsplannen een relatief recent gegeven, dat echter meer en meer aan belang wint binnen de organisatie van de werking. Via regelgeving van de hogere overheid zijn steden en gemeenten verplicht om voor bepaalde beleidsdomeinen specifieke meerjarige beleidsplannen te maken, die zich voor de uitvoering verder vertalen in jaarlijkse actieplannen. Voorbeelden daarvan zijn het jeugdwerkbeleidsplan, het cultuurbeleidsplan, …