Beleidsplan dieren en dierenwelzijn

Waarom een beleidsnota dierenwelzijn?

In de meerjarenplanning 2020-2025 van de gemeente staat een specifieke beleidsdoelstelling opgenomen in het kader van dierenwelzijn:

'We werken aan dierenwelzijn en maken van Heist een dierenvriendelijke gemeente'.

Tijdens de afgelopen legislatuur zijn er al heel wat inspanningen geleverd met betrekking tot dierenwelzijn. Het lokale bestuur heeft de ambitie om die inspanningen ook de komende jaren verder te zetten en maakte daarom een beleidsnota dierenwelzijn op waarin deze doelstellingen bekrachtigd worden. 

Wat staat er zoal in de beleidsnota? 

Dierenwelzijn is een veelomvattend thema en heeft betrekking op zowel fauna in het wild, biodiversiteit in de natuur, huisdieren, dieren in de landbouw, dieren op markten, enz. In deze beleidsnota wordt een overzicht gegeven van alle thema’s, gerelateerd aan dierenwelzijn, waaraan het lokale bestuur aandacht schenkt, zowel nu als in de toekomst. Daarnaast is het ook een informatief document en vormt het een handig samenvattend overzicht dat inwoners van de gemeente kunnen raadplegen als leidraad.

In deze beleidsnota wordt aangegeven welke doelstellingen inzake dierenwelzijn al bereikt zijn en waar verder op ingezet kan worden gedurende de volgende jaren. Dat betreft zowel de zaken die het lokale bestuur zelf in de hand kan nemen, maar ook de lokale en bovenlokale partnerschappen. Een gedegen dierenwelzijnsbeleid vraagt echter ook medewerking van de inwoners. Naast dierenwelzijn komt ook kort aan bod wat het lokaal bestuur onderneemt inzake overlast door (plaag)dieren.

Documenten