Procedures om Belg te worden

Maak een afspraak om informatie aan te vragen

Maak een afspraak om voor te leggen documenten te controleren

Maak een afspraak om de Belgische nationaliteit aan te vragen

Inhoud

Je kan op drie verschillende manieren Belg worden.

Ben je jonger dan 18, dan spreken we van 'automatische toekenning'. 

Vanaf 18 jaar spreken we van 'verkrijging' van de Belgische nationaliteit. Er zijn twee mogelijke procedures:

 • De algemene procedure is de nationaliteitsverklaring.
 • De uitzonderingsprocedure is de naturalisatie.

In elke procedure zijn er verschillende situaties mogelijk:

 • Je bent minderjarig: automatische toekenning

  Onder bepaalde voorwaarden kan je als minderjarig kind de Belgische nationaliteit krijgen zonder dat je daar iets voor moet doen. De Belgische nationaliteit wordt dan 'automatisch toegekend'.

 • Je bent meerderjarig: nationaliteitsverklaring

  Onder bepaalde voorwaarden kan je als meerderjarige de Belgische nationaliteit aanvragen door een nationaliteitsverklaring in te dienen bij de gemeente.

 • Uitzonderlijk: naturalisatie

  Alleen in zeer uitzonderlijke gevallen, kan je via naturalisatie Belg worden. Het is een gunst, geen recht. De Kamer van volksvertegenwoordigers beslist in alle vrijheid.

Procedure

Meer info over de verschillende procedures en voor te leggen documenten kan je nalezen op:

Procedures om Belg te worden | Agentschap Integratie en Inburgering

Kostprijs

150 euro, dit bedrag betaal je NADAT jouw documenten zijn nagekeken door de medewerkers van team Burgerzaken - Burgerlijke stand.

Je moet 150 euro aan registratierechten betalen voor elke nationaliteitsverklaring. Je betaalt de registratierechten vooraleer je je nationaliteitsverklaring indient. 

Je kan de betaling op twee manieren doen:

 • online via Een nationaliteitsaanvraag betalen | FOD Financiën (belgium.be): je meldt je aan en gaat naar Fin.belgium.be > Particulieren > Betalen of terugkrijgen > Nationaliteitsaanvraag, waar je online de betaling kan doen. Binnen 24 uur na de betaling, vind je in de rubriek ‘Mijn documenten’ het betalingsbewijs in pdf-formaat. Dit document druk je af en neem je mee naar de gemeente op het moment dat je je nationaliteitsverklaring wil afleggen.
 • bij het kantoor rechtszekerheid. Het correcte adres van het bevoegde kantoor is afhankelijk van je gemeente: vind hier de adresgegevens van het kantoor rechtszekerheid van jouw gemeente. Je voegt het betalingsbewijs bij je nationaliteitsverklaring. Maak steeds vooraf een afspraak via 02 572 57 57 via het contactcenter van FOD Financiën. In het keuzemenu kies je 'Andere' en dan optie 'Nationaliteitsaanvraag of naamswijziging'.