Berlaarbaan

Projectnummer: 2017-02.02

Wegenis- en rioleringsproject gepland in de Berlaarbaan tussen de Heibergstraat en de Isschotweg.

Op 27 januari vond een eerste infovergadering plaats waar meer toelichting werd gegeven over de werken. De presentatie die gegeven werd tijdens deze infovergadering, vind je hier

Contactinformatie