Beslissing LAC Pidpa

Na de Lokale Adviescommissie krijg je van het OCMW een brief waarin staat wat er beslist werd. Kijk goed na of het recht tot afsluiten werd toegestaan of niet.

Betaalplan
Er werd beslist dat je je schuld in een aantal schijven kan afbetalen. Je ontvangt de beslissingsbrief van het OCMW waarin vermeld wordt hoeveel je maandelijks moet betalen en vanaf wanneer. Van Pidpa krijg je per betaalplan een brief met vermelding van je betaalreferentie en de vervaldagen.
Ben je je brief kwijt of wil je een bijkomende afbetaling doen? Betalingen aan Pidpa gebeuren op rekeningnummer BE47 0963 1480 0080 met vermelding van je betaalreferentie en naam.

Contactinformatie