Besluit van de gouverneur betreffende de verkiezingen op 9 juni 2024

Het besluit van de gouverneur betreffende de verkiezingen van het Europees Parlement, de Kamer van Volksvertegenwoordigers en de Gemeenschaps- en Gewestparlementen op zondag 9 juni 2024 – instructies betreffende de aanplakking en de algemene maatregelen.

Je kan het besluit nalezen via bijgevoegde hyperlink: